Grundkursus I

Intro til Helsepædagogik & Socialterapi

Dette kursus henvender sig til medarbejdere i helse-pædagogiske og socialterapeutiske virksomheder.  Kurset er bygget op omkring 5 moduler, hvert af 2 dages varighed.

Modul 1:  Hvad er helsepædagogik?
Modul 2:  Det antroposofiske menneskebillede
Modul 3:  Iagttagelse og relation
Modul 4:  Motorik og sanseintegration.
Modul 5:  Årstidsfester og stemninger

Igennem dette forløb får du en introduktion til det pædagogiske arbejde, med udgangspunkt i det antroposofiske menneskebillede. Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om eftermiddagen vil der være forskellige former for bevægelsesmæssige og kreative fag. Der vil være mindre hjemmeopgaver imellem kursusdagene.

Dato
16.-17. september, 21.-22. oktober 2019
13.-14. januar, 2.-3. marts, 27.-28. april 2020

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale i helsepædagogiske og socialterapeutiske virksomheder.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
7.500 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Tine Bay Sørensen, Mette Ryom-Røjbek, Terje Erlandsen og Lind Einarsdóttir

 

Tilmelding