Grundkursus I

Introduktion til Helsepædagogik og Socialterapi

Dette kursus henvender sig til medarbejdere i helsepædagogiske og socialterapeutiske virksomheder. Kurset er bygget op omkring 5 moduler, hvert af 2 dages varighed.

Modul 1: Hvad er helsepædagogik?
Modul 2: Det antroposofiske menneske billede
Modul 3: Iagttagelse og relation
Modul 4: Motorik og sanseintegration
Modul 5: Årstidsfester og stemninger

Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om eftermiddagen vil der være forskellige former for bevægelses mæssige og kreative fag.
Der vil være mindre hjemmeopgaver imellem kursus-dagene.

Dato
Modul 1: 14. – 15. september 2020

Modul 2: 26. – 27. oktober 2020

Modul 3: 18. – 19. januar 2021

Modul 4:  8. – 9. marts 2021

Modul 5:  19. -20. april 2021

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale uden pædagogisk grunduddannelse.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
8.900 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Tine Bay Sørensen, Mette Ryom-Røjbek og Lind Einarsdóttir

 

Tilmelding