Helsepædagogisk 5. år

Helsepædagogen som kulturbærer

-Engagement -indre bevægelse – motivation til opgaven

Uddannelsen henvender sig til studerende der har gennemført pædagoguddannelsen (4 år) ved Uddannelsescenter Marjatta eller tilsvarende.  Det helsepædagogiske 5. år fokuserer på at give de studerende færdigheder i forhold til pædagogisk dannelseskultur, fordybelse, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter der kan implementeres i egen pædagogisk praksis.

Uddannelsen omfatter 7 blokke med 4 undervisningsdage og er bygget op om temaerne; helsepædagogisk metode, fordybelse, antroposofisk terapi og medicin, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

 

Datoer:                                                            Tematisk oversigt

Blok 1: 26.-29. august 2019: Antroposofisk medicin og terapi – Embryologi og reinkarnation
Blok 2: 28. sep – 5.oktober 2019: Tagung i Dornach /Kulturrejse.
Blok 3: 11. – 14. november 2018: Pædagogisk dannelseskultur i helsepædagogisk arbejde
Blok 4: 03. – 05. februar 2020: Intuition, fordybelse, selverkendelse, pædagogisk handling
Blok 5: 16. – 19. marts 2020: Sundhed identitet og selvværd.
Blok 6: 27. – 30. april 2020: Samarbejde, ledelse, empati og pædagogisk handlekompetence.
Blok 7: 08. – 12. juni 2020: Afslutningsuge: Fremførelse af skuespil/kunstnerisk projekt

Projektopgave: Formålet med 5. års-opgaven er at træne iagttagelse og fordybelse ud fra et fænomenologisk – Steinerpædagogisk perspektiv. Det skriftlige arbejdet vil være på 7 – 10 sider med fokus på beskrivelse af en pædagogisk situation/problemstilling, samt fordybelse /refleksion rundt den aktuelle tematik.

Undervisere: Michael T. Brinch, Charlotte Veber Krantz, Göran Krantz, Tomas Johansen, Paul Klarskov, Lind Einarsdóttir, Terje Erlandsen, m.fl.

For nærmere information: teer@marjatta.dk

Beskrivelse 5. årgang 2019-2020