Helsepædagogisk 5. år

Helsepædagogen som kulturbærer
Uddannelsen henvender sig til studerende der har gennemført pædagoguddannelsen ved Uddannelsescenter Marjatta eller tilsvarende.

Det helsepædagogiske 5. år giver kompetencer til at løfte det helsepædagogiske arbejde.

  • Du fordyber din tilgang til pædagogikken.
  • Du kvalificeres til at arbejde med pædagogisk dannelseskultur.
  •  Du gennemfører et kunstnerisk projekt sammen med andre.

Uddannelsen omfatter 7 blokke med 4 undervisningsdage og er bygget op om temaerne helsepædagogisk metode, fordybelse, antroposofisk terapi og medicin, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Datoer:                                                 Tematisk oversigt

Blok 1: 03. – 06. september 2018: Antroposofisk medicin og terapi – Embryologi og reinkarnation
Blok 2: 08. – 14. oktober 2018: Tagung i Dornach /Kulturrejse.
Blok 3: 12. – 15. november 2018: Pædagogisk dannelseskultur i helsepædagogisk arbejde
Blok 4: 04. – 07. februar 2019: Intuition, fordybelse, selverkendelse, pædagogisk handling
Blok 5: 18. – 21. marts 2019: Sundhed identitet og selværd.
Blok 6: 23. – 26. april 2019: Samarbejde, ledelse, empati og pædagogisk handlekompetence.
Blok 7: 03. – 07. juni 2019: Afslutningsuge: Fremførelse af skuespil/kunstnerisk projekt

Projektopgave: Formålet med 5. årsopgaven er at træne iagttagelse og fordybelse ud fra et fænomenologisk – Steinerpædagogisk perspektiv. Det skriftlige arbejdet vil være på 7 – 10 sider med fokus på beskrivelse af en pædagogisk situation/problemstilling, samt fordybelse /refleksion rundt den aktuelle tematik.

Pris: 25.000 kr. Fordeles  således: Studieafgift: 15.000 kr. Kulturrejse: 5.000 kr. Stævneafgift (Dornach) 5.000 kr.

Undervisere: Michael T. Brinch, Charlotte Veber Krantz, Göran Krantz, Tomas Johansen, Paul Klarskov, Lind Einarsdóttir, Terje Erlandsen, m.fl.

For nærmere information: teer@marjatta.dk

5.år 2018 2019