Helsepædagogisk 5. år

2020 – 2021 Helsepædagogen som kulturbærer

Engagement – indre bevægelse – motivation

Uddannelsen henvender sig til studerende, der har gennemført pædagoguddannelsens 4. år ved Uddannelsescenter Marjatta eller noget tilsvarende. Det helsepædagogiske 5. år fokuserer på at give de studerende færdigheder i forhold til pædagogisk dannelseskultur, fordybelse, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter, der kan implementeres i egen pædagogisk praksis.

Uddannelsen omfatter 7 blokke, med 5 undervisningsdage og er bygget op om følgende temaer:

  • Helsepædagogisk metode
  • Fordybelse / personlig udvikling
  • Antroposofisk terapi og medicin
  • Kulturelle og kunstneriske aktiviteter

 

Blok 1: 31. august – 04. september 2020

Antroposofisk medicin og terapi – Embryologi og reinkarnation

 

Blok 2: 03. – 10. oktober 2020

Stævne ved Goetheanum, Schweiz*) – kulturrejse

 

Blok 3: 09. – 13. november

Pædagogisk dannelseskultur i helsepædagogisk arbejde

 

Blok 4: 18. – 22. januar 2021

Intuition, fordybelse, selverkendelse, pædagogisk handling

 

Blok 5: 15 – 19. marts 2021

Sundhed, identitet og selvværd

 

Blok 6: 26 – 29.april 2021

Samarbejde, ledelse, empati og pædagogisk handlekompetence

 

Blok 7: 07. – 11. juni 2021

Afslutningsuge, fremførelse af kunstnerisk projekt

 

*) Under forudsætning af, at Europa er lukket op

 

Undervisere: Charlotte Veber Krantz, Göran Krantz, Tomas Johansen, Paul Klarskov, Lind Einarsdottir, Terje Erlandsen, Lisbet Kolmos m.fl.

Studieafgift: 19 800. kr. + forplejning.

Kulturrejse:  10 000.- Inklusive stævneafgift til Tagung – Dornach.

Tilmelding: Uddannelsescenterets sekretær Vivi Kruger vkru@marjatta.dk inden 15.06.2020

Praktiske forhold: Logi i moderne enkeltværelser kan bookes til seminaristpris. Kontakte uddannelsescenterets sekretær for yderligere information.