Helsepædagogisk 5. år

2024 – 2025 Helsepædagogen som kulturbærer – Helsepædagogisk 5. år på Marjatta

Nyt forløb starter i august 2024, send mail på uddannelse@marjatta.dk hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

Uddannelsescenter Marjatta afholder i det kommende studieår efteruddannelsen ” Helsepædagogisk 5. år”. Her fordybes Helsepædagogikken særligt i retning af det diagnostiske og medicinske fagområde og imod kulturforståelse og kulturdeltagelse. Undervisningen er bygget op omkring teori, praktisk og kunstnerisk arbejde. Formålet er, at styrke den helsepædagogiske praksis i socialpædagogiske virksomheder, så helsepædagogen kan udvikle og gennemføre veltilrettelagte specialpædagogiske forløb, men efteruddannelsen har også relevans for skole- og dagtilbud i normalområdet, hvor der arbejdes fordybende omkring børn med udfordringer.

Indhold på Helsepædagogisk 5. år

Der bygges videre på grunduddannelsernes temaer med fordybelse af det helsepædagogiske menneskebillede og et vedvarende fokus på helsepædagogens egen personlige udvikling. Ud fra en dybere forståelse af sig selv, kan man også finde veje til at støtte og ledsage mennesker med udviklingshandicap eller andre udfordringer. Derfor arbejdes der gennem hele efteruddannelsen med fordybelsesøvelser, introduktion til meditative praksisser, kunstneriske projekter m.m. Kulturrejsen giver mulighed for at spejle sit eget ståsted i tidens flow og rejsen afsluttes med deltagelse i 100 års konferencen for den internationale helsepædagogiske bevægelse på Goetheanum i Schweiz.

Målgruppe

Helsepædagogisk 5. år henvender sig til medarbejdere som har en almen pædagogisk uddannelse fra Marjatta uddannelsescenter eller fra lignende uddannelsesinstitutioner og som er ansat i socialpædagogiske institutioner, børnehaver, -vuggestuer, -skoler e.l.

Undervisningsform og årets skriftlige opgaver

Forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion. Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat på ca. 1 side over et selvvalgt tema fra undervisningen, som gives særlig opmærksomhed og afprøves i praksis. Gennem uddannelsen arbejdes med et fordybelsestema, som afsluttes med en projektopgave på ca. 10-12 sider. Der arbejdes løbende med kunstneriske processer og der fremføres to scenekunstneriske projekter, et før jul og et i afslutningsugen. Under kulturrejsen laves oplæg om relevante epoker eller personer m.m., som relaterer sig til de steder vi besøger.

Praktisk information om helsepædagog efteruddannelsen

Undervisningen finder sted på Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, fordelt over 7 moduler. Hvert modul består af 5 undervisningsdage (kulturrejsemodulet dog 8 hele døgn).

Pris for uddannelsesforløbet er kr. 25.000 kr. (eksklusive logi og forplejning) + udgifter til kulturrejsen i størrelsesorden 10-12.000. kr.

Der er mulighed for overnatning i Baggehuset.

Tilmelding sker via: uddannelse@marjatta.dk

Spørgsmål om uddannelsens indhold rettes til: Tomas Henckel Johansen, tuj@marjatta.dk

Undervisere

Tomas Johansen, Lisbet Kolmos, Charlotte Veber Krantz, Göran Krantz, Paul Klarskov, Kathrine Pedersen, Robbin Hayman m.fl.

Undervisningsuger

2024: 34, 40 (rejsen til Goetheanum i Schweiz. Regn som udgangspunkt med lørdag til søndag), 47.

2025: 3, 11, 18, 23

Godkendelse af det helsepædagogiske 5. år

For at bestå helsepædagog efteruddannelsen må fraværet ikke overstige 10%. Derudover er der krav om deltagelse i de kunstneriske projekter. Refleksionsnotater skal afleveres og vurderes til godkendelse. Projektopgaven afleveres skriftligt til godkendelse og fremlægges derefter mundtligt i sidste modul.