Katrine Grit Pedersen

Katrine Grit Pedersen

cand.pæd.ant.

katrinp@marjatta.dk

Underviser og årgangsansvarlig på 1. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Uddannet bachelor i antropologi, steinerpædagog og kandidat i pædagogisk antropologi. 5 års praksiserfaring indenfor dagtilbudsområdet. Desuden undervisningserfaring fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og kompetencecenteret Bonsai Institute, hvor jeg fortsat er gæsteunderviser. Særlige interessefelter: 1) At formidle Steiners pædagogiske impulser i et moderne sprog, så de opleves meningsfulde for det enkelte menneske. 2) At sætte fokus på relevansen af det pædagogiske arbejde i et større samfundsperspektiv. 3) At inddrage naturen i den pædagogiske hverdag, samt inddragelse af sange og fortællinger som pædagogiske redskaber.