Susanne Friis

Susanne Friis
Leder af Uddannelsescenteret
Cand. pæd.pæd., ledelsescoach og superviser
56 51 78 67
susaf@marjatta.dk

Underviser og årgangsansvarlig på 3. årgang. Uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. pæd. og terapeut. Mange års erfaring med uddannelsesplanlægning, ledelse og undervisning/vejledning. Underviser på diplom i ledelse og arbejder med ledersparring og coaching. Særlige interessefelter: 1) Psykens betydning for livskvalitet. 2) Pædagogens selvagens- den bevidste brug af sig selv i mødet med den anden. 3) Ledelse i krydsfeltet mellem omsorg, magt og mening. 4) Samspil i gyldne øjeblikke, tilknytning og relationer.