Info til nye studerende

For at ansøge om studieplads bedes du skrive en ansøgning til Uddannelsescenteret mail: uddannelse@marjatta.dk Her beskriver du din praksiserfaring, uddannelse og motivation for at blive socialpædagog. Derefter kontakter vi dig og aftaler tid for en personlig optagelsessamtale.

Uddannelsen starter op sidst i august hvert år. Undervisningen er på 8 undervisningsuger som er jævnt fordelt på hele studieåret. Uddannelsen varer 4 år, hvorefter du er uddannet socialpædagog. Uddannelsen er godkendt af SL. Pædagoguddannelsen på deltid er en form for praksisbaseret uddannelse, hvor dit ansættelsessted samtidigt er dit praktiksted. Du søger din arbejdsgiver om tilladelse til at tage uddannelsen. Det betyder, at du får løn under uddannelsen og uddannelsen er derfor ikke SU-berettiget, da du er ansat under hele forløbet.

Deltagerbetaling for studieåret 2024-2025

Kursusafgiften er fastsat til kr. 25.000,- pr. år, eksklusiv forplejning og logi. Med logi koster uddannelsen 29.000,- kr. pr. studieår.

Logi: Som studerende kan du indgå aftale om overnatning på Bredeshave i Baggehuset.