De tre læringsveje

Teori og fordybelse: Der undervises teoretisk ud fra aktuelle pædagogiske, lærings- og udviklingsorienterede teorier og metoder. Rudolf Steiners ideer og metoder danner det pædagogiske fundament for måden, praksis betragtes på. Der arbejdes med en fænomenologisk fordybelsesmetode, som sætter fokus på at give den studerende erfaring med de dybere lag i bevidstheden. Igennem denne metode øves objektiv iagttagelse, personlig indlevelse og evnen til en forståelse af det væsentlige. Metoden danner grundlag for pædagogens evne til i praksis at leve sig ind i en problemstilling og på baggrund heraf foretage kvalificerede faglige skøn. Det er kompetencer, den studerende skal bruge i arbejdet med at skabe gode rammer, rytmer og nærvær i hverdagen.

Kunstnerisk indlevelse: De teorier og metoder, der knytter sig til hvert af de fire årstemaer, fordybes igennem musik, sang, billedkunst, skuespil, sprog, håndværk, dukkespil mv. Derigennem øver den studerende sig i at bringe sine personlige og faglige kompetencer i spil, så de kan skabe kvalitet i det praktiske arbejde. Endvidere opnås æstetisk og personlig indsigt og dannelse. Erfaringerne fra den kunstneriske indlevelse danner vigtige formidlingskompetencer i praksis.

Forankring i praksis: Da den studerende under hele uddannelsen er i en pædagogisk praksis, er arbejdspladsen den centrale praktikplads. Der er under hele forløbet en tæt kommunikation mellem uddannelsescenteret og praktikvejlederne. Det giver mulighed for en kontinuerlig dialog mellem den teoretiske viden, der formidles på uddannelsescenteret og den læring der finder sted i praksisfeltet. De pædagogiske årstemaer afspejler sig i de opgaver og arbejdsområder, som den studerende får ansvar for på praktikstedet. Båndet mellem den studerende, praktikpladsen og uddannelsescenteret væves af arbejdet med opgaver, praksislæring samt studie- og praktikvejledning.