Efter- og Videreuddannelse

Uddannelsescenter Marjatta tilbyder forskellige efter- og videreuddannelser for pædagoger og ledere

 

  • Helsepædagogisk 5. år Helsepædagogen som kulturbærer. Læs mere her:

 

  • Opkvalificering (overbygning) i Steinerpædagogik med særligt fokus på mennesker i behov af specialpædagogisk støtte (for pædagoger med almen pædagoguddannelse) Læs mere her:

 

  • Opkvalificering (overbygning) i Steinerpædagogik med særligt fokus på vuggestue- og børnehavebørn (for pædagoger med almen pædagoguddannelse) Læs mere her: