Forskningsenhed

Uddannelsescenter Marjatta har oprettet forskningsenheden ’Kreativ og kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis og uddannelse’ i 2015.

Ansvarlig for forskningsenhedens er: Ph D Göran Krantz.

Forskningsenhedens formål er at: 

  • Bedrive forskning om værdien af kreativ og kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis og uddannelse for personlig og faglig udvikling. Særligt fokus ligger på perspektiv som livskvalitet, motivation for livet og meningsfuldhed.
  • Udvikle videnskabelige metoder der kan udvide mulighederne at opfatte og beskrive oplevelser av kreative og kunstneriske aktiviteter. Udgangspunktet er fænomenologisk.
  • Bearbejde teoretiske perspektiver på kreativ og kunstnerisk aktivitets betydning i pædagogiske kontekster.

Aktuelle projekter:

1)Projekt om kreative, kunstneriske aktiviteters betydning for personlig og faglig udvikling for sygeplejerske studerende – i samarbejde med Plymouth University, UK.

Afsluttede projekter og publikationer:

2020) Bevægelse i specialpædagogikken Kapitel i Kvalitet og social- og specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen ( red. A. Bjørnshave) DAFOLO forlag. skrevet af Göran Krantz Uddannelsescenter Marjatta, Thomas Bille og Mette Schmidt Professionshøjskolen Absalon. Kapitlet kommer med et bud på, hvordan en bevægelsesintegreret pædagogik kan understøtte funktionshæmmede menneskers udvikling, fællesskab og livskvalitet.

2018) Bevægelsens betydning for motivation, samspil og læring i pædagogisk arbejde. 

a) Pilotprojekt med fokus på Marjatta skolens bevægelsespraksis. Forskningsenheden på Marjatta i samarbejde med forsker fra UC Absalon. Projektperiode: oktober 2016 – januar 2017. Pilotprojektet kan danne basis for et større forskningsprojekt fremadrettet.

b) Bevægelse i specialpædagogisk undervisning. Artikel i Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse vol 2, nr. 1. Læs her: Bevægelse i special-pædagogisk undervisning – en fænomenologisk undersøgelse af bevægelsens betydning for læring og udvikling  Skrevet af Göran Krantz Uddannelsescenter Marjatta, Thomas Bille og Mette Schmidt Professionshøjskolen Absalon. I denne artikel med case i specialundervisningen på Skolehjemmet Marjatta belyses hvordan varieret brug af bevægelse har betydning for væsentlige aspekter af funktionsnedsatte elevers udvikling og læring. Der præsenteres en holistisk forståelse af bevægelse i undervisningen og nye perspektiver på, hvordan bevægelse kan integreres meningsfuldt i pædagogiske situationer. Læs artiklen her: Bevægelse i den specialpædagogiske undervisning

2018)Kreative processers betydning for udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap – et udviklingsprojekt. Projektet tager udgangspunkt i dramatiseringen af H. C.Andersens eventyr ”Tommelise” hvor en gruppe unge og voksne udviklingshæmmede fra Marjattas voksencenter i Ristolahaven medvirker. Projektet undersøger processens betydning for deltagerne med henblik på at udforske kunstneriske aktiviteters betydning for identitet og selvværd for mennesker med funktionsnedsættelser.  Forskningsenheden Marjatta. Jascha Fonden støtter projektet med 100.000 kr. og Nordisk Forbund for Helsepædagogik støtter projektet med  30 000. kr. Projektet blev præsenteret på NUVO’s (Netværk for udsatte voksen området)

2016) Nye veje og nye metoder til at fordybe viden om kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for pædagogisk praksis.  Forskningsenheden på Marjatta. Projektet var finanseret af Jascha Fonden, med 180.000. Afsluttet 2015.  Metodeudvikling med udgangspunkt i ’Phenomenology of Artistic Practice’, en metode Göran Krantz udviklet. Artikel om metoden udkom i december 2016 i Research in Comparative and International Education, Oxford:
Sage 2016. Læs artiklen her: research_in_comparative_and_international_education-2016-krantz-406-21 (1)

Artikler:

Krantz, G. (2016) Har kunst en værdi i pædagogik og uddannelse i dag? Kairos vol 1 no 1.

Krantz, G. (2016) Kairos- det meningsfulde øjeblik. Kairos vol 1 no 2.

Kontakt:
Göran Krantz
Tlf: +45 5596 0467
Mobil: +45 2441 3917
E-mail: ugk@marjatta.dk