Pædagoguddannelse

Efter- og videreuddannelser

Kurser

PÆDAGOGUDDANNELSE PÅ DELTID

Deltidsuddannelsen i pædagogik ved Uddannelsescenter Marjatta er 4-årig og giver dig kompetencer til praktisk og teoretisk at arbejde med pædagogfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Uddannelsen på Marjatta er almen og har samtidigt fokus på mennesker med særlige behov. Udgangspunktet er Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

På Marjatta er hvert studieår bygget op omkring 8 intensive studieblokke. Undervisningen veksler med arbejdet og læringen i praksis. Du er under hele uddannelsen ansat på et praktiksted som pædagogmedhjælper eller omsorgshjælper. Du har en vejleder tilknyttet både på seminariet og i praksis.

Uddannelsen på Marjatta kvalificerer til alment pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, samt mennesker med særlige behov. Efter det 4. år får du titel af pædagog (ifølge overenskomst med SL og KL). Det vil endvidere være muligt at knytte et 5. studieår til uddannelsen, som er en del af videreuddannelsen i social- og specialpædagogik. Denne overbygning kvalificerer dig til at blive internationalt anerkendt helsepædagog. Læs mere her:

KOMMENDE AKTIVITETER

Kursus / Foredrag

Vi har inviteret Niels Henrik Nielsen, der er formand for Antroposofisk Selskab i Danmark, til at fortælle om de sidste år af Rudolf Steiners liv og grundlæggelsen af Antroposofisk Selskab samt Den Frie Højskole for Åndsvidenskab. D. 26. november fra 15.30 – 21.00. Læs mere her:

Link

Foredrag

d. 8. december kl. 19.30 – 20.45. holder Jeppe Flummer foredrag der vil belyse temaer i ældre mysteriekulturer, der også ligger centralt i de kristne mysterier og årets højtider, særligt julen.

Læs mere her:

link

Bæredygtig ledelse

Uddannelsen består af 7 moduler á 2 dage. Vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Uddannelsen tager afsat i Scharmers U-teori og den systemiske metode. Læs mere her:

Link