Pædagoguddannelse

Efter- og videreuddannelser

Kurser

 

Det var en stor dag på Marjatta idag. Tillykke til vores fantastiske 4. årgang med deres dimission. Held og lykke i jeres fremtidige virke - I bliver nogle fantastiske pædagoger ❤️
Læs mere om uddannelsen og de 7 moduler her: https://uddannelsemarjatta.dk/videreuddannelse/helsepaedagogisk-5-aar/

#uddannelsescentermarjatta #marjatta #helsepædagoguddannelsen #helsepædagogik #helsepædagog
3. & 4. års studerende opfører eurytmiforestillingen SVINEDRENGEN af H. C. Andersen. Der er gratis adgang men tilmelding er nødvendig på uddannelse@marjatta.dk. Vi ses!
MUSIK OG SANG – hvordan sætter jeg enkle musikalske aktiviteter i gang sammen med borgerne.

KOM OG VÆR MED når Jette Rymer indfører os i musikkens verden.

17. april 2024 kl. 9-15.

Pris for deltagelse: 900 kr. inkl. forplejning.

Kunstarterne har forskellige kvaliteter, som alle løfter, beliver og udvikler os. Musikkens umiddelbare betydning for os er fællesskabsdannende og forfriskende i hele sin virkning.

Som pædagoger, helsepædagoger, lærere, forældre, kender vi værdien af at kunne synge og/eller spille med beboere, elever og egne børn. Vi ved, hvordan glæde og socialt liv udfolder sig spontant, når én igangsætter en sang, som alle kan være med i eller får lov at lære en ny sang o. lign.

Men hvordan vi selv kommer til at kunne turde tage et initiativ til en musik-aktivitet? Nu er chancen der, for at tilegne sig de helt basale færdigheder i et roligt og praksis-udviklende tempo!

Til en begyndelse tilbydes en enkelt kursusdag på 6 timer til alle Marjattas medarbejdere, så beboernes musikliv kan få et løft og I medarbejdere få mere mod til at igangsætte små musikalske aktiviteter.

Kurset vil indeholde: Hvordan sætter jeg en sang i gang, hvordan synger jeg, hvordan holder jeg en rytme, hvordan bruger jeg et rytmeinstrument, og hvordan inddrager jeg borgeren i musikalske aktiviteter.  Vi skal arbejde med pædagogiske ideer og nok så vigtigt: sparring med hinanden, udveksling af erfaringer.

Der skal være minimum 10 deltagere for at kurset oprettes, så kom glad.

Sted: Ristolahavens Sal – Bækkeskovstræde 26 a, 4733 Tappernøje

Tilmeldingsfrist senest 10. april 2024
Vi mødes i Ristolahavens nye sal til sang og musik og Jette Rymer!

Dato: 16. april 2024

Tid: 11.00 -15.00

Målgruppe: Marjattas beboere og Musik-glade ledsagere er velkomne.

Pris: 475 kr. inklusiv forplejning

Sted: Ristolahavens Sal – Bækkeskovstræde 26 a, 4733 Tappernøje

Tilmeldingsfrist senest 9. april 2024

PÆDAGOGUDDANNELSE PÅ DELTID

Deltidsuddannelsen i pædagogik ved Uddannelsescenter Marjatta er 4-årig og giver dig kompetencer til praktisk og teoretisk at arbejde med pædagogfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Uddannelsen på Marjatta er almen og har samtidigt fokus på mennesker med særlige behov. Udgangspunktet er Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

På Marjatta er hvert studieår bygget op omkring 8 intensive studieblokke. Undervisningen veksler med arbejdet og læringen i praksis. Du er under hele uddannelsen ansat på et praktiksted som pædagogmedhjælper eller omsorgshjælper. Du har en vejleder tilknyttet både på seminariet og i praksis.

Uddannelsen på Marjatta kvalificerer til alment pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, samt mennesker med særlige behov. Efter det 4. år får du titel af pædagog (ifølge overenskomst med SL og KL). Det vil endvidere være muligt at knytte et 5. studieår til uddannelsen, som er en del af videreuddannelsen i social- og specialpædagogik. Denne overbygning kvalificerer dig til at blive internationalt anerkendt helsepædagog. Læs mere her:

KOMMENDE AKTIVITETER

TEGN TIL TALE

Med Sanne Mitzi Christiansen

Undervisningen består af teori om kommunikation og brugen af visuel kommunikation blandet med praktiske øvelser i at tolke og anvende tegn til tale. Fokus vil ligge på, hvordan Tegn Til Tale dannes således, at I vil kunne bruge naturlige tegn i hverdagen. I vil lære ca. 200 – 300 hverdagsnære tegn for handlinger, steder, genstande, personer, farver, beklædning, transport m.v. Hertil er der mulighed for, at vi aftaler et ordforråd, der er særligt aktuelt for jeres målgruppe.

Underviser: Sanne Mitzi Christiansen er Tale-hørekonsulent og ASK-vejleder.

Tilmelding åbner snart! 

FORÅRS-SYNG-SAMMEN

Med Musikleder & Seminarielærer Jette Rymer

Vi mødes i Ristolahavens nye sal til sang og musik og Jette Rymer!

Målgruppe: Marjattas beboere og Musik-glade ledsagere er velkomne. Pris: 475 kr. inklusiv forplejning Sted: Ristolahavens Sal – Bækkeskovstræde 26 a, 4733 Tappernøje

Tilmeldingsfrist senest 9. april 2024

Jette Rymer er uddannet  Musikleder (AM) ved Det jyske Musikkonservatorium foruden 2 år på Violinstudiet. Musikleder (orkester, kor, violin, blokfløjte, hørelære mm.) gennem mere end 35 år ved Rudolf Steiner-skoler.

Læs mere og tilmeld dig HER. HER.

FORDYBELSE I DET KUNSTNERISKE

Med kunstterapeut Sidsel Maria Fribert

For lærere, pædagoger og andre interesserede

På kurset arbejdes der med indlevelse og fordybelse igennem det kunstneriske virke. Har du interesse for at arbejde med det kunstneriske igennem tegning, maling og plasticering for at fordybe dig og forbinde dig med helsepædagogikken og dit eget virke i praksis, er dette kursus lige netop for dig. Her skabes et rum med mulighed for at afprøve teknikker og blive fortrolig med at iværksætte kunstneriske aktiviteter for beboere. Tillige skabes et rum for, at du kommer til at arbejde med egne kunstneriske udtryk i fordybende processer.

Tilmelding klik HER link