Pædagoguddannelse

Efter- og videreuddannelser

Kurser

PÆDAGOGUDDANNELSE PÅ DELTID

Deltidsuddannelsen i pædagogik ved Uddannelsescenter Marjatta er 4-årig og giver dig kompetencer til praktisk og teoretisk at arbejde med pædagogfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Uddannelsen på Marjatta er almen og har samtidigt fokus på mennesker med særlige behov. Udgangspunktet er Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

På Marjatta er hvert studieår bygget op omkring 8 intensive studieblokke. Undervisningen veksler med arbejdet og læringen i praksis. Du er under hele uddannelsen ansat på et praktiksted som pædagogmedhjælper eller omsorgshjælper. Du har en vejleder tilknyttet både på seminariet og i praksis.

Uddannelsen på Marjatta kvalificerer til alment pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, samt mennesker med særlige behov. Efter det 4. år får du titel af pædagog (ifølge overenskomst med SL og KL). Det vil endvidere være muligt at knytte et 5. studieår til uddannelsen, som er en del af videreuddannelsen i social- og specialpædagogik. Denne overbygning kvalificerer dig til at blive internationalt anerkendt helsepædagog. Læs mere her:

KOMMENDE AKTIVITETER

Efteruddannelse

Har du en almen pædagoguddannelse? Styrk din viden om Rudolf Steiners pædagogik og bliv klædt på til din hverdag i en Rudolf Steiner børnehave eller vuggestue.

Nyt forløb i Aarhus fra august 2022.

Læs mere og tilmeld dig her:

Link

Efteruddannelse

Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik er for dig som har en almen pædagogisk uddannelse og som ønsker at styrke din viden inden for det helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde.

Nyt forløb på Marjatta fra august 2022.

Læs mere og tilmeld dig her:

link

Pædagoguddannelse

Er det nu du skal tage en pædagoguddannelse? Måske en praksisintegreret uddannelse på deltid, der fokuserer på special- og socialpædagogik med udgangspunkt i Steiners pædagogiske impuls

Vi har åbent for tilmeldinger nu!

Læs mere og tilmeld dig her:

Link