Forskning og udvikling

Marjatta deltager i aktuel pædagogisk forskning

Udviklingscenter Marjatta er i de senere år indgået i et samarbejde med forskere fra Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon og VIVE det nationale Forskning og Analysecenter for velfærd.

Vi oplever, at tiden er moden til at skabe nye kreative samspil mellem Rudolf Steiners pædagogiske impuls og andre måder at forstå og praktisere pædagogik på.

Beskrivelse af nuværende praksis

I dette perspektiv handler professionsforskning om at fremskrive den viden, som ligger gemt i den daglige praksis som selvfølgeligheder og derfor normalt ikke bliver sprogliggjort i arbejdssituationen. Når forskere hjælper med at sprogliggøre denne viden på måder, som er nye i forhold praktikernes normale sprogbrug, så kan det hjælpe med at skabe en bevidstgørelse, hvor praktikere selv bliver medforskende i forhold til deres eget arbejde. Samtidig kan forskere på deres side være med til at udvikle nye teorier ud fra den praksis som de har iagttaget

Udvikling af fremtidig praksis

Denne bevidstgørelse kan danne udgangspunkt for en proces, hvor forskere og praktikere sammen arbejder på at udvikle ny praksis og nye forståelser af praksis. Hvis der er flere forskellige pædagogiske organisationer med i forskningen, kan mødet mellem dem blive gensidigt inspirerende for deres pædagogiske kultur og organisationskultur. Sådan kan forskning og praktisk erfaring sammen skabe nye veje.