Steinerpædagogik

“Ethvert barn er en ny gåde”  (R. Steiner).

Hvad er Steinerpædagogik?

Steinerpædagogik er en metodisk tilgang til udvikling af kreativitet, meningsskabende evne og handlekompetence. Steinerpædagogikkens mål er at understøtte udviklingen af det unikke potentiale som findes i ethvert menneske, samt udviklingen af sociale færdigheder.

Væsentligt i metoden er fordybelse af sanseoplevelser, udvikling af selvstændig tænkning, og ikke mindst kreativ bearbejdelse af indhold, oplevelser og praktiske aktiviteter. Derfor er Steinerpædagogikken gennemtrængt af kunstneriske aktiviteter som støtter den enkeltes interesse, nærvær, engagement og oplevelse af fællesskab.

Steinerpædagogikken tager udgangspunkt i hele mennesket med tanke, følelse og vilje som grundlæggende kvaliteter. Disse evner adresseres på mangfoldig vis på forskellige alderstrin og i forskellige pædagogiske situationer.

Grundlæggende forstår Steiner mennesket som en helhed af krop, sjæl og ånd. Med ånd henviser han til den kreative aktivitet mennesket har med sig fra før fødslen.

Menneskets liv og biografi skal ses som udtryk for vedkommendes egen individualitet. Ganske vist er ethvert menneske præget af sine omgivelser og lever i sin individuelle kropslige situation, men dette er en del af en udviklingsproces. Det pædagogiske arbejde har som mål at sørge for at, den medfødte kreativitet får de bedst mulige betingelser for udfoldelse.

Derfor er det i mødet med ethvert menneske ikke primært vedkommendes handicap, diagnoser eller begrænsninger som er fokus, men potentialet til udvikling.

Uddannelse til Steinerpædagog lægger vægt på pædagogens egen udvikling, som forudsætning for at udvikle evnen til at lytte, til selverkendelse og til refleksion.

hvis du ønsker at vide mere, kan du læse om Antroposofisk helsepædagogik og  socialterapi af Andreas Fischer.