Rudolf Steiner

Rudolf Steiner blev født den 27. februar 1861 i Østrig og døde den 30. marts 1925 i Dornach i Schweiz. Han studerede som ung matematik, fysik, naturhistorie, litteratur, historie og filosofi og tog sin doktorgrad i filosofi i 1891.

Fundamentet for Rudolf Steiners virke er hans vished om, at mennesket har en oversanselig dimension, og ved bevidst arbejde kan opnå tilgang til denne. Dette har vidtrækkende konsekvenser for alle hans øvrige aktiviteter.

I 1912/13 grundlagdes det Antroposofiske selskab. (”Antroposofi” af græsk: ”visdom om mennesket”). Herefter blev Dornach i Schweiz centrum for Rudolf Steiners virke. Han holdt foredrag og kurser i hele Europa. Udover traditionelt kreative områder som maleri, skulptur, arkitektur, design og scenekunst, var Steiner banebrydende indenfor en række praktiske områder som medicin, landbrug, økonomi og uddannelse.

  • Uddannelse: Den mest synlige del af Steiners virke tager udgangspunkt i grundlæggelsen af den første Waldorfskole i Stuttgart 1919, for arbejderbørnene på cigaretfabrikken Waldorf/Astoria (deraf navnet Waldorfskole). Dermed var grundstenen lagt for det, som siden blev en verdensomspændende skolebevægelse. Der findes i dag over 2.500 institutioner på verdensplan der arbejder ud fra Steiners pædagogiske principper.

Steinerskolernes elever undervises gennem hele skoleforløbet i alle teoretiske fag samt naturfag, håndværk, maling, skulptur og bevægelsesfag. Fagene understøtter hinanden og giver eleverne mulighed for at forblive nysgerrige, lære ad forskellige veje og udvikle individuelle færdigheder.

Senere blev der også grundlagt børnehaver og vuggestuer. Det væsentligste kendetegn ved den pædagogik, der praktiseres her er, at man lader børnene være børn og understøtter deres leg og naturlige udvikling med rytmer, årstidsfester og fortællinger frem for at skole deres intellekt, som får lov til at vente med at vågne til børnene er klar til det.

I 1924 gav Rudolf Steiner impulser til det, der blev kaldt helsepædagogik, en specialpædagogik for mennesker med særlige behov. Børn som ikke trivedes eller passede ind i det almene skolesystem pga. handicaps og begrænsninger, modtog her en specielt tilrettelagt undervisning og pleje.

  • Landbrug: Steiners helhedsorienterede økologiske praksis skabte et nyt landbrug. I dag arbejder tusinder af gårde over hele kloden biodynamisk.
  • Økonomi og samfundsstruktur: Rudolf Steiner arbejdede for en grundlæggende omstrukturering af verdens økonomi og samfundsformer, med en tredeling af den sociale organisme, hvor erhvervsliv, retsforhold og åndsliv skulle virke sammen efter nøje definerede principper.
  • Medicin: Der er i dag praktiserende læger, klinikker og hospitaler over hele verden, der praktiserer i overensstemmelse med Steiners holistiske verdenssyn.