Pædagoguddannelse deltid

Deltidsuddannelsen i pædagogik ved Uddannelsescenter Marjatta er 4-årig og giver dig kompetencer til praktisk og teoretisk at arbejde med pædagogfaglige problemstillinger på et højt fagligt niveau. Pædagoguddannelsen er almen og har samtidigt fokus på mennesker med særlige behov. Udgangspunktet er Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

Hvert studieår på Steinerpædagog uddannelsen er bygget op omkring 8 intensive studieblokke. Undervisningen på pædagoguddannelsen veksler med arbejdet og læringen i praksis. Du er under hele Steinerpædagog uddannelsen ansat på et praktiksted som pædagogmedhjælper eller omsorgshjælper. Du har en vejleder tilknyttet både på seminariet og i praksis.

De pædagogfaglige temaer behandles teoretisk om formiddagen og kunstnerisk og håndværksmæssigt om eftermiddagen. Kunsten er med til at fordybe den teoretiske læring og forankre den i en sanselig erfaring. Rytmen imellem teori, kunstneriske processer og praksisfeltet skal understøtte din evne til at skabe gode pædagogiske rammer. (Klik i menupunkterne til venstre for at læse mere om uddannelsens indhold de enkelte år).

Mod slutningen af Steinerpædagog uddannelsen bliver du præsenteret for en fordybelsesmetode, som bygger på Rudolf Steiners impulser. Den er et værktøj til personlig skoling og giver dig mulighed for at foretage nuancerede pædagogfaglige skøn. På pædagoguddannelsen styrker du din evne til at underbygge det potentiale ethvert menneske indeholder. (Link til fokusområde om fordybelse.)

Der er under hele forløbet en tæt kommunikation mellem dit praktiksted og Uddannelsescentret. Det giver mulighed for en kontinuerlig udveksling mellem den teoretiske, kunstneriske og praktiske viden.

Praktisk information
Steinerpædagog uddannelsen kvalificerer til alment pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, samt mennesker med særlige behov.

Efter det 4. år får du titel af pædagog (ifølge overenskomst med SL og KL). Det vil endvidere være muligt at knytte et 5. studieår til pædagoguddannelsen, som er en del af videreuddannelsen i social- og specialpædagogik. Denne overbygning kvalificerer dig til at blive internationalt anerkendt helsepædagog.

Steinerpædagog uddannelsen på deltid er en form for merituddannelse til pædagog, hvor dit ansættelsessted samtidig er dit praktiksted. Du søger din arbejdsgiver om tilladelse til at tage uddannelsen. Det betyder, at du får løn som uddannet i hele landet. Uddannelsen er ikke SU-berettiget, da du er ansat under hele forløbet.

Ønsker du at tilmelde dig pædagoguddannelsen eller har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Udannelsescenter Marjatta på
Tlf. 55 96 72 93 eller sende en mail til os på uddannelse@marjatta.dk

Læs vores studieordning her: Studieordning 20-21

Har du spørgsmål angående uddannelsen, så udfyld formularen herunder.

Kontaktformular