Om UCM

Uddannelsescenter Marjatta tager udgangspunkt i opdateret viden og forskning indenfor det pædagogiske fagområde, samt kunstneriske – kreative tilgange inspireret af Rudolf Steiner pædagogik.

Vores specialkompetence er indenfor social og specialpædagogik, men kurserne henvender sig til lærere og pædagoger indenfor både normalområdet samt det social- og specialpædagogiske område.

Uddannelsescenter Marjatta tilbyder:

  • En en godkendt 4-årig modulbaseret pædagoguddannelse. Uddannelsen er godkendt internationalt og nationalt. Pædagoguddannelen kvalificerer til arbejde i socialpædagogiske institutioner, børnehaver, skoler og fritidstilbud.
  • Helsepædagoguddannelse, en 1-årig modulbaseret videreuddannelse der kvalificerer til arbejde med fordybelse, kulturelle og kunsterniske aktiviteter, der kan implementeres i egen pædagogisk praksis og som giver færdigheder i pædagogisk danneleseskultur.
  • Modulbaseret opkvalificering i Steinerpædagogik (1-årig) for alment uddannde pædagoger som ønsker indsigt i steinerpædagogikken.
  • Bæredygtig og bevidst lederuddannelse i samarbejde med Bonsai Instituttet. En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv og din opgave som leder, hvor vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Teoretisk tager uddannelsen sit afsæt i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metode, og handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet.
  • Kursusprogram med mange spændende kurser for pædagogisk personale samt Humlebikurser for mennesker med psykisk funktionsnedsætte.