3. årgang

3. årgang – indre holdning og ydre kulturskabelse

På 3. årgang arbejder du med at opdage, hvordan en klar indre holdning til den pædagogiske praksis kan virke kulturskabende. Målsætningen er at kunne handle på en afstemt måde ud fra det, som næste pædagogiske udviklingsskridt kræver. Dermed opbygger du evnen til at handle efter et fagligt og personligt forankret skøn. Evnen til at møde spontane udfordringer med et personligt nærvær hænger tæt sammen med evnen til at tage ansvar for pædagogiske udviklingsforløb, hvor handlinger planlægges, udføres og evalueres kollegialt. Dermed begynder du at bidrage til udviklingen af det pædagogfaglige miljø på din arbejdsplads. Fagelementet undersøger, hvordan kvaliteten af den enkeltes evne til opmærksomhed og nærvær ofte spejles i kvaliteten af de relationer, som vedkommende indgår i. Således undersøges spejlingen mellem pædagogens indre holdning og muligheden for at virke skabende i det sociale felt sammen med brugere og kolleger.

Temaet med den indre holdning udfoldes i et forløb om pædagogens udviklingsvej, der giver redskaber til en sund forvaltning af de konflikter og dilemmaer, som nødvendigvis optræder, når man skal indgå svære relationer og have medansvar for langstrakte udviklingsprocesser. Undervisningen er tæt forbundet med forløbet i pædagogisk rammedannelse og årets læringsmål i praktikken. På den måde spejler den studerendes bevidste udviklingsproces sig i den konkrete praksis. Evnen til at vokse ansvarligt, sensitivt og reflekterende ind i en professionel grundholdning understøttes ved at inddrage cases fra den studerendes dagligdag.

Læringsmålene fra 3. årgang bearbejdes bl.a. igennem temaer om:

 • Pædagogisk holdning og rammedannelse
 • Rudolf Steiners pædagogik: skole- og fritidspædagogik
 • Specialpædagogik og helsepædagogik
 • Rammedannelse og empowerment for socialt udsatte
 • Professionsidentitet og udviklingsvej
 • Kulturprojekt, der udfoldes i praksisfeltet
 • Korsang, musik
 • Årstidsfester og rytmer i praksis
 • Den levende farve, plasticering
 • Krop, rum og bevægelse, eurytmi, oplevelsespædagogik i naturen

Formålet er at den studerende efter det 3. år, har opnået faglige kompetencer og så vedkommende kan;

 • beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession
 • yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov
 • redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt
 • redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling