Undervisere

Terje Erlandsen
Master i pædagogik
56 51 78 65
teer@marjatta.dk
Leder af af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta. Tovholder på opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik. Uddannet lærer og specialpædagog samt Master i Pædagogik. Lang erfaring og ledende positioner indenfor socialpædagogisk praksis, Helgeseter, NO. Underviser på UCSJ, DK og Rudolf Steiner University College, NO inden for socialpædagogik, vejledning og ledelse. Særlige interesser: 1) Arbejdets betydning for inklusion af udsatte borgere. 2) Ledelse og organisationsudvikling. 3) Udvikling af bæredygtige sociale fællesskaber som fundament for meningsfuldt liv.

 

Lind Einarsdóttir
Master i specialpædagogik
56 51 78 68
lein@marjatta.dk
Underviser. web-master og koordinator for deltidsuddannelsen i pædagogik. Ansvarlig for 1. årgang. Uddannet Helsepædagog og Master i specialpædagogik, har gennemført lederuddannelse i værdibaseret ledelse. Praksiserfaring fra Marjatta skolehjem som helsepædagog og afdelingsleder. Særlige interesser: 1) Pædagogisk kunst, dvs. pædagogens egen udvikling samt udvikling af evnen til at kunne gribe andres impulser. 2) Praksisfortællinger som et lærings- og refleksionsrum. 3)Konfliktforebyggelse i det pædagogiske arbejde. 4) Pædagogikkens opgave i et samfundsperspektiv.

 


Paul Klarskov
Skuespiller og lærer
56 51 78 66
pkl@marjatta.dk
Underviser og ansvarlig for 2. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Professionel aktivitet på Goetheanumscenen i Dornach, CH (1981-2005) som skuespiller, instruktør, underviser og teaterleder. Fra 2005 kunstnerisk leder for Kulturcenter Marjatta. Særlige interesser: 1) Menneskelig udvikling gennem scenekunst. 2) Hvordan teaterarbejdet skaber fantasi, mod, glæde og selvtillid, der fordrer samarbejdsevner, kritisk analyse og selverkendelse.

 

Charlotte Veber Krantz
Dipl. Eurytmilærer, Master i pædagogik
56 51 78 81
cvkr@marjatta.dk
Underviser. Professionel danser (eurytmi) med international turne-aktivitet; soloforestillinger, solistroller og medvirkende i større og mindre ensembler. Forestillinger med voksne og børn. 2009-2013 leder af eurytmiuddannelsen ved Steiner University College, Järna, SE. Særlige interesser: 1) Forholdet mellem læring og bevægelse. 2) Den multimodale integration mellem musik, sprog, poesi og kroppens bevægelsesudtryk. 3) Betydningen af nærvær og meningsfuldhed i bevægelse.

 


Göran Krantz

Ph. d.
56 51 78 81
ugk@marjatta.dk
Underviser og årgangsansvarlig for det helsepædagogiske 5. år samt fagkonsulent for forskning og BA programmet. Tidligere leder for uddannelser på BA- og Masterniveau. Leder af forskningsinstitut for ‘Musik, sprog og bevægelse’ (1998-2014) ved Steiner University College, Järna SE. International undervisningsaktivitet i Europa og Asien. Særlige interesser: 1) Kunstens pædagogiske værdi, set i lyset af vor tids udfordringer 2) Udvikling af forskningsmetoder, der kan fordybe og beskrive oplevelsen af kunstnerisk aktivitet. 3) At udvikle et teoretisk fundament, der kan rammesætte betydningen af kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis.

 


Susanne Friis

Cand. pæd.pæd., ledelsescoach og superviser
56 51 78 67
susaf@marjatta.dk
Underviser og årgangsansvarlig på 3. årgang. Uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. pæd. og terapeut. Mange års erfaring med uddannelsesplanlægning, ledelse og undervisning/vejledning. Underviser på diplom i ledelse og arbejder med ledersparring og coaching. Særlige interessefelter: 1) Psykens betydning for livskvalitet. 2) Pædagogens selvagens- den bevidste brug af sig selv i mødet med den anden. 3) Ledelse i krydsfeltet mellem omsorg, magt og mening. 4) Samspil i gyldne øjeblikke, tilknytning og relationer.