Undervisere

Terje Erlandsen
Master i pædagogik
56 51 78 65
teer@marjatta.dk
Leder af af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta. Ansvarlig for 4. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Lærer og specialpædagoguddannet. Master i Pædagogik. Lang erfaring og ledende positioner indenfor socialpædagogisk praksis, Helgeseter, NO. Underviser på UCSJ, DK og Rudolf Steiner University College, NO inden for socialpædagogik, vejledning og ledelse. Særlige interesser: 1) Arbejdets betydning for inklusion af udsatte borgere 2) Ledelse og organisationsudvikling 3) Udvikling af bæredygtige sociale fælleskaber som fundament for meningsfuldt liv.

 

Lind Einarsdóttir
Master i specialpædagogik
56 51 78 68
lein@marjatta.dk
Koordinator for deltidsuddannelsen i pædagogik, ansvarlig for 1. og 3. årgang. Uddannet helsepædagog og Master i specialpædagogik, har gennemført lederuddannelse i værdibaseret ledelse. Praksiserfaring fra Marjatta skolehjem som pædagog og leder i børne-grupperne Linden og Bøgen. Særlige interesser: 1) Praksisfortællinger som et lærings- og refleksionsrum 2) Konfliktforebyggelse i det pædagogiske arbejde 3) Pædagogikkens opgave i et samfunds perspektiv.

 


Paul Klarskov
Skuespilleruddannelse, Læreruddannelse
56 51 78 66
pkl@marjatta.dk
Ansvarlig for 2. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Professionel aktivitet på Goetheanumscenen, Dornach, CH (1981-2005) som skuespiller, instruktør, underviser og teaterleder. Fra 2005 kunstnerisk leder for kulturcentrum Marjatta. Særlige interesser: 1) Menneskelig udvikling gennem scenekunst 2) Hvordan teaterarbejdet skaber fantasi, mod, glæde og selvtillid, der fordrer samarbejdsevner, kritisk analyse og selverkendelse.

 


Charlotte Veber Krantz
Dipl. Eurytmilærer, Master i pædagogik
56 51 78 81
cvkr@marjatta.dk
Ansvarlig for videreuddannelsen i helsepædagogik. Professionel danser (eurytmi) med international turne-aktivitet; soloforestillinger, solistroller og medvirkende i større og mindre ensembler. Forestillinger med voksne og børn. 2009-2013 leder af eurytmiuddannelsen ved Steiner University College, Järna, SE. Særlige interesser: 1) Forholdet mellem læring og bevægelse 2) Den multimodale integration mellem musik, sprog, poesi og kroppens bevægelsesudtryk 3) Betydningen af nærvær og meningsfuldhed i bevægelse.

 


Göran Krantz
Ph. d. Fagkonsulent for forskning og BA programmet
56 51 78 67
ugk@marjatta.dk
Leder for uddannelser på BA- og Masterniveau. Leder af forskningsinstitut for ‘Musik, sprog og bevægelse’ (1998-2014) ved Steiner University College, Järna SE. International undervisningsaktivitet i Europa og Asien. Særlige interesser: 1) Kunstens pædagogiske værdi, set i lyset af vor tids udfordringer 2) Udvikling af forskningsmetoder, der kan fordybe og beskrive oplevelsen af kunstnerisk aktivitet 3) At udvikle et teoretisk fundament, der kan rammesætte betydningen af kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis.