Undervisere

Susanne Friis
Leder af Uddannelsescenteret
Cand. pæd.pæd., ledelsescoach og superviser
56 51 78 67
susaf@marjatta.dk
Underviser og årgangsansvarlig på 3. årgang. Uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. pæd. og terapeut. Mange års erfaring med uddannelsesplanlægning, ledelse og undervisning/vejledning. Underviser på diplom i ledelse og arbejder med ledersparring og coaching. Særlige interessefelter: 1) Psykens betydning for livskvalitet. 2) Pædagogens selvagens- den bevidste brug af sig selv i mødet med den anden. 3) Ledelse i krydsfeltet mellem omsorg, magt og mening. 4) Samspil i gyldne øjeblikke, tilknytning og relationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Klarskov
Skuespiller og lærer
56 51 78 66
pkl@marjatta.dk
Underviser og ansvarlig for 2. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Professionel aktivitet på Goetheanumscenen i Dornach, CH (1981-2005) som skuespiller, instruktør, underviser og teaterleder. Fra 2005 kunstnerisk leder for Kulturcenter Marjatta. Særlige interesser: 1) Menneskelig udvikling gennem scenekunst. 2) Hvordan teaterarbejdet skaber fantasi, mod, glæde og selvtillid, der fordrer samarbejdsevner, kritisk analyse og selverkendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Veber Krantz
Dipl. Eurytmilærer, Master i pædagogik
56 51 78 81
cvkr@marjatta.dk
Underviser. Professionel danser (eurytmi) med international turne-aktivitet; soloforestillinger, solistroller og medvirkende i større og mindre ensembler. Forestillinger med voksne og børn. 2009-2013 leder af eurytmiuddannelsen ved Steiner University College, Järna, SE. Særlige interesser: 1) Forholdet mellem læring og bevægelse. 2) Den multimodale integration mellem musik, sprog, poesi og kroppens bevægelsesudtryk. 3) Betydningen af nærvær og meningsfuldhed i bevægelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Krantz
Ph. d.
56 51 78 81
ugk@marjatta.dk
Underviser og årgangsansvarlig for det helsepædagogiske 5. år samt fagkonsulent for forskning og BA programmet. Tidligere leder for uddannelser på BA- og Masterniveau. Leder af forskningsinstitut for ‘Musik, sprog og bevægelse’ (1998-2014) ved Steiner University College, Järna SE. International undervisningsaktivitet i Europa og Asien. Særlige interesser: 1) Kunstens pædagogiske værdi, set i lyset af vor tids udfordringer 2) Udvikling af forskningsmetoder, der kan fordybe og beskrive oplevelsen af kunstnerisk aktivitet. 3) At udvikle et teoretisk fundament, der kan rammesætte betydningen af kunstnerisk aktivitet i pædagogisk praksis.

Robbin Hayman f. 1960 i Manchester, England.
rpha@marjatta.dk

Mit møde med antroposofi i 1984 var et personligt ”murens fald” moment, som førte til et ophold på den hedengangne Nordisk Antroposofisk Folkehøjskole i efteråret 1985. Derefter begyndte jeg at arbejde med udviklingshæmmede børn på det nystartede Rudolf Steinerhjem Elmehøjen på Fyn og i 1987 kom jeg på Marjattas proseminar, som det hed dengang.

Efter nogle intense år og tre børn senere, udvidede jeg min horisont ved at arbejde på et almindeligt børnecenter ved siden af deltidstimer på Odiliegården, samt musikskoleundervisning og vikartimer i folkeskolen. Jeg tog læreruddannelsen på Vordingborgseminaret i 1998 og har undervist 10 år i folkeskolen med en praksis, der var stærkt farvet af min Steiner-pædagogiske viden og erfaring.

Mit livtag med antroposofi og Steiner-pædagogik har aldrig sluppet helt og med den stigende bureaukratisering af folkeskolen i nullerne, var det naturligt at søge arbejde på Marjattas skole. Først som barselsvikar i 2009 og endelig som klasselærer i 2012. Senere kom jeg på Marjattas STU i 2016. Det føltes som at komme hjem.

Jeg har været på flere kurser i ikke voldelig kommunikation (IVK), ledelse i praksis og LA2. Jeg er både fitnessinstruktør og personlig træner uddannet fra Fitness Institut i København 2018. Det bruger jeg som afsæt til at træne eleverne på STU, hvor jeg stadig har faste timer ved siden af mit arbejde på UDC Marjatta.

Britt Dyrhøj Hansen
Socialpædagog, konsulent og supervisor.
93 56 77 22
embh@marjatta.dk

Tværgående specialpædagogisk konsulent for hele Marjatta, koordinator og underviser på LA2- og magtanvendelseskurserne. Narrativt uddannet supervisor og konsulent. Praktisk erfaring som pædagog fra bo- og dagtilbud indenfor socialområdet. Praktisk erfaring som sagsbehandler for borger med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, borgere med erhvervet hjerneskade samt tilsyn på sociale institutioner.

Arbejdsopgaver: Supervision, LA2, magtanvendelser, søkort, retningsgivende dokumenter, manualer, kvalitetssikring og sparring i borgernes sager til kommunerne, oplæg på personalemøder, gruppeledersparring, ydelsesbeskrivelser, audits, dokumentation samt hvad der er behov for.

Særlige interesser: 1) at vi alle er unikke og lige værdige samt at borgerne har det bedst mulige tilbud. 2) trivsel og udvikling inden for nærmeste udviklingszone hos borgere og medarbejdere. 3) at bygge broer og skabe forbindelser / røde tråde 4) perspektivskifte og at vi aldrig kan have prøvet alt.

Afslutter opkvalificering i steinerpædagogik foråret 2024.

Katrine Grit Pedersen
cand.pæd.ant.
katrinp@marjatta.dk

Underviser og årgangsansvarlig på 1. årgang ved deltidsuddannelsen i pædagogik. Uddannet bachelor i antropologi, steinerpædagog og kandidat i pædagogisk antropologi. 5 års praksiserfaring indenfor dagtilbudsområdet. Desuden undervisningserfaring fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet og kompetencecenteret Bonsai Institute, hvor jeg fortsat er gæsteunderviser. Særlige interessefelter: 1) At formidle Steiners pædagogiske impulser i et moderne sprog, så de opleves meningsfulde for det enkelte menneske. 2) At sætte fokus på relevansen af det pædagogiske arbejde i et større samfundsperspektiv. 3) At inddrage naturen i den pædagogiske hverdag, samt inddragelse af sange og fortællinger som pædagogiske redskaber.

Thomas Røpke
thomach@marjatta.dk

Jeg brænder for at mennesker lykkes og for sammen med gode kolleger at være med til at facilitere indre anerkendende og nærværende lærings- og dannelsesplatforme, hvor god undervisning og pædagogisk praksis går op i en højere enhed – og hvor der er noget på spil for os som mennesker, fagpersoner og deltagere i fællesskaber båret af empati og vitalitet.

Jeg har arbejdet som lærer, pædagog og leder på folkeskole, specialskole, efterskole og social pædagogisk opholdssted i mange år. Derudover har jeg mit eget konsulentfirma inden for liv, læring og ledelse. Jeg arbejder også som gusmester og salsainstruktør.

Jeg er årgangsansvarlig på 3.- og 4. årgang samt opgaveansvarlig på 4. årgang. Jeg underviser på alle årgange i stort set alt inden for det almen-, social- og specialpædagogiske. Det er lige fra den anerkendende tilgang, tilknytning, neuroaffektiv udviklingspsykologi, teambuilding, generativ systemisk organisationsteori, etik til Lov om social service.

Karin Rohde
kroh@marjatta.dk

Mine opgaverne i det daglige dækker over en bred vifte af sundhedsfaglige kvalitetsopgaver som: Rådgivning og undervisning i sygeplejefaglige opgaver, Sensum Sundhedsplan, herunder journalføring (hvad er godt nok) og Medicinmodul. Er der ønsker eller behov, udarbejder jeg vejledninger og hjælpeværktøjer, som kan lette håndtering af opgaver og dokumentation i det daglige. I et samarbejde med Region Sjælland, arbejder vi i det Sundhedsfaglige Netværk med udarbejdelse af retningslinjer, nye tiltag som sundhedstjek og andre ad hoc opgaver.

Sygeplejerske m. bachelor i 19 år, men nedenstående uddannelser/overbygninger:

KRAP-uddannelsen – Forbedringsagent og forbedringscoach v. Dansk Selskab for Patientsikkerhed – Coach uddannelse v. PFI (Produktion, Forskring og Innovation) – Model for Improvement incl. PDSA – Konflikthåndtering – Surveyor v. DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) – Personaleudvikler og kompetanceanvender, Region Sjælland.

 

Tina Tramp
Kommunikationskonsulent
tintr@marjatta.dk

Hjemmeside, branding, visual storytelling & SoMe for Uddannelsescenter Marjatta samt Marjatta Helsecenter.