Afsluttede projekter og publikationer

2022) Bevægelse kan styrke sundhed og livskvalitet Inspiration til botilbud udgivet VIVE (www.vive.dk) – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Inspirationskataloget er blevet til på baggrund af forskningsprojektet  Bevægelse, sundhed og livskvalitet på Botilbud, der er finansieret af Region Sjælland, Socialområdet. Læs mere her.

2020) Bevægelse i specialpædagogikken Kapitel i Kvalitet og social- og specialpædagogik. Grundbog til pædagoguddannelsen ( red. A. Bjørnshave) DAFOLO forlag. skrevet af Göran Krantz Uddannelsescenter Marjatta, Thomas Bille og Mette Schmidt Professionshøjskolen Absalon. Kapitlet kommer med et bud på, hvordan en bevægelsesintegreret pædagogik kan understøtte funktionshæmmede menneskers udvikling, fællesskab og livskvalitet.

2019) Nærværende opmærksomhed i skolen  i samarbejde med Institut for Sundhedsfremme og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, UCSJ, Uddannelsescenter Marjatta og NORENSE – The Nordic Research Network for Steiner Education. Projektet udføres som et Ph.d.- projekt og er støttet af JASCHA FONDEN og af NORENSE – The Nordic Research Netword for Steiner Education samt af  RUC, UCSJ med i alt 2.2 mio. kr. Afsluttes sept.2017

Tidsskriftsartikel i: Nordic Studies in Education 04. 2019. Skrevet af Marie Kolmos: Opmærksomhedsfremmende aktiviteter i skolen som civiliserende sceneskift.  Køb artikel her:  https://www.idunn.no/np/2019/01/opmaerksomhedsfremmende_aktiviteter_i_skolen_som_civiliseren

Tidsskriftsartikel i: Psyke & Logos, årg. 37 nr. 1. Skrevet af Marie Kolmos: Kontemplative aktiviteter i skolen i et livsverdensperspektiv: observationer mellem åbenhed og refleksion. Læs artikel her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/25531/22435

Tidskriftsartikel i: Psyke og Logos, årg. 24 nr. 1. Skrevet af Anne Maj Nielsen og Marie Kolmos: Kontemplativ opmærksomhedskultur i skolen. Læs artiklen her: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/8847/7388

2017) Bæredygtig inklusion, del 2, er sidste del af et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt, som har involveret to sociale tilbud Marjatta og Østagergaard, samt forskere /fagpersoner fra socialpædagogiske fagmiljøer, RUC og Professionshøjskolen Absalon. Ledere og medarbejdere ved Marjatta og Østagergaard,  har valgt at arbejde med hvordan de kan understøtte borgere i at udtrykke sine  behov, ønsker og værdier, samt udvikling af såvel interne som eksterne sociale netværk. Målet med disse aktiviteter er at understøtte borgerne i at kunne indgå i inkluderende praksisfællesskaber f.eks. gennem arbejdes-, kultur- eller fritidsaktiviteter. Projektet har endvidere fokus på at udvikle ledelsesmæssige strategier for hvordan dette konkret kan faciliteters fremadrettet. Projektet blev støttet med 200.000 kr. fra Region Sjællands særlige forskningspulje og blev afsluttet december 2017.  Læs mere her: Bæredygtig inklusion

2017) Bevægelsens betydning for motivation, samspil og læring i pædagogisk arbejde. a) Pilotprojekt med fokus på Marjatta skolens bevægelsespraksis. Forskningsenheden på Marjatta i samarbejde med forsker fra UC Absalon. Projektperiode: oktober 2016 – januar 2017. Pilotprojektet kan danne basis for et større forskningsprojekt fremadrettet.

2018) Bevægelse i specialpædagogisk undervisning. Artikel i Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, Vol 2 nr. 1 skrevet af Göran Krantz Uddannelsescenter Marjatta, Thomas Bille og Mette Schmidt Professionshøjskolen Absalon. I denne artikel med case i specialundervisningen på Skolehjemmet Marjatta belyses hvordan varieret brug af bevægelse har betydning for væsentlige aspekter af funktionsnedsatte elevers udvikling og læring. Der præsenteres en holistisk forståelse af bevægelse i undervisningen og nye perspektiver på, hvordan bevægelse kan integreres meningsfuldt i pædagogiske situationer. Læs artiklen her: Bevægelse i den specialpædagogiske undervisning

2017) Kreative processers betydning for udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap – et udviklingsprojekt. Projektet tager udgangspunkt i dramatiseringen af H. C.Andersens eventyr ”Tommelise” hvor en gruppe unge og voksne udviklingshæmmede fra Marjattas voksencenter i Ristolahaven medvirker. Projektet undersøger processens betydning for deltagerne med henblik på at udforske kunstneriske aktiviteters betydning for identitet og selvværd for mennesker med funktionsnedsættelser.  Forskningsenheden Marjatta. Jascha Fonden støtter projektet med 100.000 kr. og Nordisk Forbund for Helsepædagogik støtter projektet med  30.000 kr.
Projektet blev præsenteret på NUVO’s (Netværk for udsatte voksen området)  konference i Middelfart 23. august 2017. Læs mere her: Kreative processers betydning for udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap.

2015) Nye veje og nye metoder til at fordybe viden om kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for pædagogisk praksis.  Forskningsenheden Marjatta. Projektet var finanseret af Jascha Fonden, med 180.000. Afsluttet 2015. Læs mere her: Research_in_comparative_and_international_education-2016-krantz-406-21 

2016) Læring i gennem praksisfortællinger. I samarbejde med Institut for Kommunikation, RUC,  Birgitte Ravn Olesen i samarbejde med Marjatta
Det er vores udgangspunkt, at forskningen ikke blot er et skrivebordsarbejde med at afdække teoretiske forskelle og ligheder. Det er den pædagogiske praksis, som står i centrum for interessen. For Udviklingscenter Marjatta er forskningen således et middel til, at vores pædagogiske praksis kan mødes med andre praksisformer. Det skaber en konstruktiv udveksling mellem begge parter. Denne form for professionsorienteret forskning kan typisk udfoldes i to faser – en beskrivende og en udviklende del.af. Afsluttet oktober 2016. Projektet er finansieret af Marjattahjemmenes Støttefond. Læs mere her: Læring gennem praksisfortællinger

2016) Bæredygtig inklusion gennem community dannelse. Projekt, der udføres af forskere fra RUC og UCSJ i samarbejde med Marjatta og Østagergård. Projektet har i fase 1, modtaget modtaget 1 mio. kr i støtte fra Region Sjælland. Afsluttet december 2015.  Læs mere her: Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

2013) Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen. Marjatta skolehjem har været en del af et større forskningsprojekt om sundhedsfremmende pædagogik. Projektet er foregået som et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremmeforskning på RUC, Region Sjælland og Uddannelsescenter Marjatta. 3 regionale eller kommunale specialinstitutioner på børneområdet, nemlig Marjatta skole- og behandlingshjem, Himmelev behandlingshjem og Sigrid Undset skolen deltog i projektet., Projektet modtog 1 mio. kr. fra Regional Sjællands Vækstfond og 600.000 kr. fra Trygfonden. Afsluttet 2013. Læs mere her: sundhedsfremmende-paedagogik-i-hverdagskulturen