Tilmeld dig pædagoguddannelsen 2021-2022

Pædagoguddannelsen ved Uddannelsescenter Marjatta henvender sig til dig, der ønsker at uddanne dig til pædagog med et særligt fokus på special- og socialpædagogik. Udgangspunkter er Rudolf Steiners pædagogiske impuls.
Uddannelsen er modulopbygget og praksisintergreret, dvs. du er ansat i pædagogisk praksis under hele uddannelsen. Det tager 4 år at uddanne sig til pædagog og når du er færdig kan du arbejde som Steinerpædagog i hele verden, da uddannelsen er godkendt internationalt og nationalt er den anerkendt af SL og KL.
Vi benytter de 3 læringsveje: Teori og fordybelse, kunstnerisk indlevelse og forankring i praksis. Du vil derfor udvikle dig fagligt socialt og personligt og styrke din tænkning, indlevelsesevne og din handlekompetence. Uddannelsen giver dig både et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker gennem hele deres liv.
Vi har åbent for tilmelding til studieåret 2021-2022
Uddannelsescenter Marjatta ligger naturskønt på Sydsjælland.
Læs mere om vores pædagoguddannelse på: www.uddannelsemarjatta.dk

Tilmelding