Introkursus for nye medarbejdere

På dette intro-kursus, der varer 2 dage, får du mulighed for at høre om pædagogikken på Marjatta samt om Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn. I løbet af de to dage får du indblik i Marjattas værdigrundlag, organisering, uddannelse og personalepolitik m.m. Deltagelse på dette kursus giver mulighed for at besøge de forskellige enheder på Marjatta.

Kurset bliver tilbudt i november 2019 og i maj 2020.

Dato
14. -15. november 2019
11.-12. maj 2020

Målgruppe
Nye medarbejdere i Marjatta fællesskabet

Sted
Marjatta Bredeshave, Vidarslund og Sofiegården

Tid
kl. 9.00-15.30

Pris
1.500 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Anne-Grethe Jakobsen og Lind Einarsdóttir

Tilmelding