Bæredygtig ledelse

En lederuddannelse, der hjælper dig med at skabe kontakt til dig selv og din opgave som leder, hvor vi udforsker, hvordan lederskab kan udøves i nutiden samtidig med at vi bruger vores erfaringer fra fortiden og lader os inspirere af fremtiden. Teoretisk tager uddannelsen sit afsæt i Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metode, og handler om, hvordan vi kan udøve lederskab, der forener hjertets visdom med hjernens rationalitet.

Undervisere: Margrethe Gade, Rikke Rosengren og Terje Runolf Erlandsen

Forløbet består af 7 moduler á 2 dage med hver deres særlige tema:

  • Ledelse og kommunikation
  • Mit personlige lederskab
  • Kommunikation i praksis
  • Konflikthåndtering
  • Kend din organisation
  • Organisation og læring
  • Ledelse i forhold til en bæredygtig fremtid

Nyt forløb starter i foråret 2022. (Foreløbige datoer til vores nye hold er: 17./18 marts, 19./20. maj, 16./17. juni, 1./2. september, 6./7. oktober, 17./18. november, 8./9. december 2022.)

Praktiske oplysninger

Studieafgift: 35.000,- (jf. 7 x 5.000) inkl. undervisningsmaterialer og forplejning, ekskl. bøger. For enkeltmoduler er studieafgiften 6.000,-.

Uddannelsen giver et diplom som dokumentation for videreuddannelse i ledelse.

Sted:
København: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B, 2200 Kbh N.
Sydsjælland: Uddannelsescenter Marjatta, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje.

Målgruppe: Vi henvender os bredt til både private og offentlige virksomheder, institutioner, skoler og alle der arbejder med kreative og udviklende processer og har med ledelse at gøre i deres arbejde.

Læs mere her: Bonsai Institute

Tilmelding