Bæredygtig ledelse, der giver mening

Uddannelsescenter Marjatta i samarbejde med Bonsai Instituttet tilbyder en lederuddannelse.

Vores lederuddannelse går først og fremmest ud på at bidrage med nye værktøjer, metoder og dialogformer til din daglige ledelsespraksis. Lederuddannelsen har derudover et teoretisk fundament, Otto Scharmers U-teori og i den systemiske metodes fokus på fællesskabets sprog, relationer og meningsskabelse.

Vi har designet forløbet på baggrund af erfaring fra forskellige kursusforløb og en diplomuddannelse i ledelse der er bygget op omkring Otto Scharmers U-teori. Teorien omhandler, hvordan lederskab udøves i en verden, hvor læring fra fortid og fremtid løbende skaber nye indsigter og muligheder. Forløbet består af 6 moduler á 2 dage med hver deres særlige tema.

Du kan vælge at deltage på alle moduler eller udvælge dem, som du bliver mest inspireret af. Alle moduler inkluderer tre perspektiver: Et kunstnerisk i form af sang, fordybelse eller bevægelse. Et teoretisk i forhold til forståelse af ledelse i et større perspektiv. Og endelig et praktisk i form af konkrete værktøjer, metoder og øvelser, du kan tage med hjem og bruge.

Se mere om uddannelsen her:Bæredygtig ledelse 2019-20

Tilmelding/praktiske spørgsmål rettes til Maria Pi på +45 20740784 / uddannelse@bonsainet.dk

Spørgsmål vedrørende uddannelsens indhold:
Rikke Rosengren: rikke@bonsainet.dk +45 23807464
Terje Erlandsen: teer@marjatta.dk +45 56517865
Margrethe Gade: vrmg@mail.tele.dk +45 29441023