Lind Einarsdóttir

Master i specialpædagogik
56 51 78 68
Underviser, web-master og koordinator for deltidsuddannelsen i pædagogik. Ansvarlig for 1. årgang. Uddannet Helsepædagog og Master i specialpædagogik, har gennemført lederuddannelse i værdibaseret ledelse. Praksiserfaring fra Marjatta skolehjem som helsepædagog og afdelingsleder. Særlige interesser: 1) Pædagogisk kunst, dvs. pædagogens egen udvikling samt udvikling af evnen til at kunne gribe andres impulser. 2) Praksisfortællinger som et lærings- og refleksionsrum. 3)Konfliktforebyggelse i det pædagogiske arbejde. 4) Pædagogikkens opgave i et samfundsperspektiv.