Britt Dyrhøj Hansen

Britt Dyrhøj Hansen
Socialpædagog, konsulent og supervisor.
93 56 77 22
embh@marjatta.dk

Tværgående specialpædagogisk konsulent for hele Marjatta, koordinator og underviser på LA2- og magtanvendelseskurserne. Narrativt uddannet supervisor og konsulent. Praktisk erfaring som pædagog fra bo- og dagtilbud indenfor socialområdet. Praktisk erfaring som sagsbehandler for borger med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, borgere med erhvervet hjerneskade samt tilsyn på sociale institutioner.

Arbejdsopgaver: Supervision, LA2, magtanvendelser, søkort, retningsgivende dokumenter, manualer, kvalitetssikring og sparring i borgernes sager til kommunerne, oplæg på personalemøder, gruppeledersparring, ydelsesbeskrivelser, audits, dokumentation samt hvad der er behov for.

Særlige interesser: 1) at vi alle er unikke og lige værdige samt at borgerne har det bedst mulige tilbud. 2) trivsel og udvikling inden for nærmeste udviklingszone hos borgere og medarbejdere. 3) at bygge broer og skabe forbindelser / røde tråde 4) perspektivskifte og at vi aldrig kan have prøvet alt.

Afslutter opkvalificering i steinerpædagogik foråret 2024.