Thomas Røpke

Thomas Røpke

thomach@marjatta.dk

Jeg brænder for at mennesker lykkes og for sammen med gode kolleger at være med til at facilitere indre anerkendende og nærværende lærings- og dannelsesplatforme, hvor god undervisning og pædagogisk praksis går op i en højere enhed – og hvor der er noget på spil for os som mennesker, fagpersoner og deltagere i fællesskaber båret af empati og vitalitet.

Jeg har arbejdet som lærer, pædagog og leder på folkeskole, specialskole, efterskole og social pædagogisk opholdssted i mange år. Derudover har jeg mit eget konsulentfirma inden for liv, læring og ledelse. Jeg arbejder også som gusmester og salsainstruktør.

Jeg er årgangsansvarlig på 3.- og 4. årgang samt opgaveansvarlig på 4. årgang. Jeg underviser på alle årgange i stort set alt inden for det almen-, social- og specialpædagogiske. Det er lige fra den anerkendende tilgang, tilknytning, neuroaffektiv udviklingspsykologi, teambuilding, generativ systemisk organisationsteori, etik til Lov om social service.