Udviklingshæmning og seksualitet

Udviklingshæmning og seksualitet

Seksualitet er en del af det hele menneske. Det handler bl.a. om varme, kontakt, intimitet, og har dermed
indflydelse på vores handlinger, følelser, relationer og tanker. I følge FN’s Handikapkonvention, er seksualitet en menneskeret og Serviceloven pålægger alle, der arbejder indenfor omsorgsområdet, at drage omsorg for, at den enkelte kan udleve sin seksualitet i trygge rammer og på basis af et passende oplysningsniveau.

Erfaring viser at det daglige personale ofte er usikre på, hvordan de skal gribe seksuelundervisningen an og derfor bliver det til tider helt udeladt. Personalet føler sig ofte ikke rustet og kan derfor komme til at lukke øjnene for behovet og fokuserer på andre udviklingsområder.

På kurset arbejder vi med bogen “Autisme & Seksualitet, -hvordan? Bogens formål er at klæde pædagoger, lærere og andre fagpersoner på, så det bliver lettere at arbejde med emnet.
Trine Cervin er uddannet cand.pæd., seksualvejleder, samt medforfatter til bogen “Autisme & Seksualitet -Hvordan?”.

Dato
d. 26. marts 2019

Målgruppe:
Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00-15.30

Pris:
1.400 kr. inkl. forplejning

Undervisere:
Trine Cervin

Tilmelding