Udviklingshæmning og seksualitet

Udviklingshæmning og seksualitet

Seksualitet er en del af det hele menneske. Det handler bl.a. om varme, kontakt, intimitet, og har dermed indflydelse på vores handlinger, følelser, relationer og tanker. I følge FN’s Handikapkonvention, er seksualitet en menneskeret og Serviceloven pålægger alle, der arbejder indenfor omsorgsområdet, at drage omsorg for, at den enkelte kan udleve sin seksualitet i trygge rammer og på basis af et passende oplysningsniveau.

På kurset tilegner du dig viden om, hvordan du kan arbejde med dette følsomme tema. Du tilegner dig viden om hvordan den seksuelle udvikling fra barn til voksen forløber, og du får konkrete værktøjer fra den ny udkomne bog “Autisme og seksualitet” som indeholder værktøjer, der kan støtte den enkelte i dennes seksuelle udvikling.

Susanne Rabjerg er uddannet helsepædagog og fungerer som gruppeleder i en af Marjattas ungdomsgrupper.
Trine Cervin er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi, seksualvejleder, samt medforfatter til bogen “Autisme og Seksualitet”.

Dato
d. 25. -26. marts 2019

Målgruppe:
Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00-15.30

Pris:
2.400 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig:
Susanne Rabjerg,

Undervisere:
Susanne Rabjerg og Trine Cervin

Tilmelding