Marjatta som praktiksted

Marjatta tilbyder praktikpladser for pædagogstuderende ved professionshøjskolen Absalon.

På Marjatta arbejder vi ud fra den helsepædagogiske og socialterapeutiske metode. Metoden har en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hele mennesket med alle dets kompleksiteter samtidig med, at den forbinder sig med den omverden og udvikling vi alle er en del af. Fundamentet er Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede og pædagogiske metode. Udgangspunktet for menneskesynet og pædagogikken er at den indre kerne i personligheden er sund, selvom evnen til udfoldelse er begrænset eller låst af handicappet. På Marjatta har vi fokus på samspillet mellem mennesker med det formål, at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. I praksis kan det sammenlignes med en relations pædagogisk tilgang. Derudover arbejdes der med anerkendelse og værdsættelse af den enkelte. På Marjatta er der endvidere fokus på at skabe en dagligdag for den enkelte der er overskuelig, forudsigelig og rolig. I praksis udfolder dette sig ved, at dagen og ugen er struktureret og forenklet på en måde der giver forudsigelighed og genkendelighed, hvilket er tryghedsskabende, samt giver frigiver energi til læring og social deltagelse.

Herunder kan du læse praktikbeskrivelse fra de 5 forskellige enheder på Marjatta

Marjatta Sofiegården – læs mere her: Beskrivelse af Sofiegården som praktiksted

Marjatta Vidarslund – Læs mere her: Beskrivelse af Vidarslund som praktiksted

Marjatta Skolehjem – Læs mere her: Beskrivelse af Marjatta Skolehjem som praktiksted

Marjatta Ristolahaven – Læs mere her: Beskrivelse af Ristolahaven som praktiksted

Marjatta Sampovig – Læs mere her: Beskrivelse af Sampovig som praktiksted