Pædagoguddannelse på Sjælland i samarbejde med PHA

Uddannelsescenter Marjatta (UCM) og Professionshøjskolen Absalon (PHA) 

UCM og PHA har i flere år samarbejdet om pædagoguddannelse, videreuddannelse og forskning. Baggrunden for samarbejdet er ønsket om et gensidigt forpligtende og lærende partnerskab.

På pædagoguddannelsen er aftalen især knyttet til specialiseringsdelen social- og specialpædagogik.

Fokusområder:

  • Udveksle ideer, erfaring og viden til gensidig inspiration.
  • Fremme udvikling af praksisnære uddannelsesaktiviteter.
  • Udvikle pædagoguddannelsens didaktik og indhold.
  • I fællesskab etablere praksisrettede udviklingsprojekter og forskning.

Pædagoguddannelse på Sjælland med fokus på samarbejde

Uddannelsescenter Marjatta underviser på PHA pædagoguddannelse på en række moduler. I praksis forgår undervisningen enten ved Campus Vordingborg eller på Uddannelsescenter Marjatta. Undervisningen på Marjatta giver mulighed for en tæt kontakt med Marjatta skolehjem og den social- og specialpædagogiske praksis som aktivt kan inddrages i undervisningen. Videre giver det anledning til at formidle UCM’s og Marjattas særlige kompetenceområder: Kunstintegreret pædagogik, pædagogens personlige og professionelle udvikling, kreative udtryksformer, samt holistiske tilgange til livskvalitet.

Læse mere om uddannelsen på PHA’s hjemmeside her:

Marjatta skole- og behandlingshjem, samt bofællesskaber tilbyder herudover ifølge aftale med Region Sjælland praktikpladser til pædagoguddannelsen. Pædagogstuderende fra PHA kan derfor via Absalons ordinære procedure søge om praktikplads ved Marjatta.

Læs om Marjatta som praktikplads her:

For nærmere information om UCM’s bidrag til pædagoguddannelsen ved professionshøjskolen Absalon, kontakt Terje Erlandsen, teer@marjatta.dk

Pædagoguddannelse på Sjælland