Tværfagligt symposium ll

Mysterium Cordis – Hjertets Mysterium

De levende kræfters virke i menneske, natur og kultur

Tværfagligt symposium II –  For læger, terapeuter og pædagoger 

12. og 13. november 2021

Efter sidste års Corona-aflysninger ser vi frem til endelig igen at kunne mødes og arbejde videre med temaet om livskræfter og de 4 æterarter. Vi fortsætter de forskellige procesbetragtninger fra sidste møde, og forsøger at komme tættere på det levende, som ligger bagved vores praksis.

  • Hvordan kan vi nærme os en selvstændig oplevelse af de 4 æterarter, som reelle processer?
  • Hvordan kan vi øve os i at få en oplevelse af disse processer, så vi kan genkende dem, når vi er sammen med en patient eller beboer?

Denne gang tager vi et nyt skridt.

  • Tomas Johansen og Göran Krantz ser på hjertet og dets æterkræfter og på hjertet som sanseorgan
  • Rüdiger Mövens viser eksempler på, hvordan de forskellige æterarter kan spores i det kunstterapeutiske arbejde.
  • Nanna Kirkebjerg fortæller om ”Hjerterum”, og det ”stille rum” som er så vigtigt for både terapeut og behandler
  • Lisbet Kolmos fordyber temaet om jeget og hjertekræfterne, med inspiration fra ’Det femte evangelium’ af Rudolf Steiner.

Derudover vil den kunstneriske fordybelse videreføres ved Charlotte Krantz og Paul Klarskov, vi øver helseeurytmi med Rolf Kjær og fordyber os i samtalegrupper begge dage. Fredag aften kan vi desuden glæde os til at opleve eurytmiforestilling ved ensemblet ”Metamorfose” samt Charlotte og Göran Krantz.

Vi glæder os til at se tidligere og nye deltagere til et par intensive og ”hjertelige” arbejdsdage!

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Praktiske oplysninger

Symposierne afholdes på Helsecenter Marjatta, Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

Der er i et vist omfang mulighed for overnatning på stedet og der findes også en række overnatningsmuligheder i lokalområdet. Kontakt Vivi Krüger for yderligere oplysninger.

Pris for stævne, inkl. vegetarisk forplejning: 850 kr.

Pris for evt. overnatning inkl. linned: 350,-(enkeltværelse) 500,- (dobbeltværelse m. 2 pers.)

Vi beder om tilmelding hos Vivi Krüger senest den 8. november: vkru@marjatta.dk

For nærmere oplysninger kontakt gerne Tomas på henckel@dadlnet.dk eller tlf: 3032-3438.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Program:

Fredag, 12. november:

14.00  Ankomst og indkvartering

—————————————————————————————————————————————–

15.00  Velkomst

Mysterium Cordis – hjertets livskræfter og hjertets mysterium v. Tomas Henckel Johansen

Hjertet som sanseorgan – hjertets fysiologiske respons på klang og musik v. Göran Krantz

—————————————————————————————————————————————-

16.00  Pause

—————————————————————————————————————————————-

16.15   Æter-arter og deres betydning for diagnostikken og fremtiden v. kunstterapeut Rüdiger Mövens

17.15   Samtalegrupper

—————————————————————————————————————————————-

18.15  Aftensmad

—————————————————————————————————————————————

19.00  ”Hjerterum” og det stille rum… for terapeut og patient v. Nanna Kirkebjerg

20.00  Eurytmiforestilling med ensemblet ”Metamorfose”, Charlotte og Göran Krantz

—————————————————————————————————————————————

20.45  Tak for i dag

—————————————————————————————————————————————

Lørdag, 13. november

7.30   Morgenmad

—————————————————————————————————————————————-

8.30  Helseeurytmi v. Rolf Kjær

9.00  Jeget og hjertekræfterne Med inspiration fra ’Det femte evangelium’ af Rudolf Steiner. v. Lisbet Kolmos

—————————————————————————————————————————————-

10.00  Kaffe- og tepause

—————————————————————————————————————————————-

10.30 ”Kors og rose””Jeg tænker talen” Kunstnerisk øvelse v. Charlotte Krantz og Paul Klarskov

11.30  Samtalegrupper

—————————————————————————————————————————————

12.30   Frokost

————————————————————————————————————————————–

13.30  Refleksion i plenum, afrunding, forberedelse til næste symposium

————————————————————————————————————————————–

14.30   Tak for denne gang

 

 

 

Tilmelding