Specialpædagogiske værktøjer

Specialpædagogiske værktøjer til hverdagen

Denne temadag indledes med et oplæg v. Hanne Veje om konkrete pædagogiske værktøjer. Videre vil Charlotte V. Krantz supplere med bevægelsesøvelser
relateret til temaet.  Dagen indeholder derudover samtale og refleksion i mindre grupper.

Hanne introducerer pædagogiske værktøjer der kan understøtte til en udviklende, meningsfuld, og håndtérbar hverdag for børn, unge og voksne med højt støttebehov.
Den røde tråd gennem hele dagen er begrebet “begribelighed’” i kombination med fokus på borgers ‘Nærmeste Udviklingszone (ZNU). Vi får set på hvordan vi i praksis kan tilrettelægge hverdagen med fokus på
trivsel og læring med afsæt i en fagligt dyberegående forståelse for borgernes kognitive, motoriske og sensoriske ressourcer og forudsætninger samt interesser.

Hanne Veje, er uddannet Studio III træner og til hverdag fungerer hun som ledende supervisor i StøtteCompagniet. Hun er kendt for at formidle på et højt fagligt niveau, på en letforståelig, levende og humoristisk
måde. Hanne er medforfatter til fagbogen “Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed” fra Dansk Psykologisk Forlag. Fagbogens øvrige forfattere er aut. psykolog Bo Hejlskov Elvén og speciallæge i psykiatri Henning Beier.

Dato:
d. 23. januar 2019

Målgruppe:
Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede
med pædagogisk erfaring

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00-16.00

Pris:
900 kr. inkl. forplejning

Kursusledere:
Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen

Ekstern foredragsholder:
Hanne Veje

 

Tilmelding