Opkvalificering i Steinerpædagogik i Aarhus

Nyt forløb starter i september 2023, Læs folderen ved at klikke på billedet herunder.  

Læs en artikel som bygger på interviews af kursister,  skrevet af journalist Jannie True Hansen. Klik herArtikel 230122

Undervisningsuger 2023/2024

Baggrund
Rudolf Steinerbørnehaven Solhjem i Aarhus er initiativtager til et opkvalificeringsforløb med 10 moduler i Steinerpædagogik for børnehavepædagoger med almen pædagogisk uddannelse. Forløbet udbydes i samarbejde med Uddannelsescenter Marjatta og Bonsai instituttet v. Rikke Rosengren.

Overordnet mål
Målet er, at styrke den Steinerpædagogiske praksis i daginstitutionerne, samt at give medarbejdere med almen pædagogisk uddannelse mulighed for et kompetenceløft og mulighed for at integrere den Steinerpædagogiske tilgang og det antroposofiske menneskebillede i deres arbejde.

Indhold
Forløbet giver en grundlæggende teoretisk og praktisk introduktion til Rudolf Steinerpædagogik med et særligt fokus på det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, børnebetragtninger, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Målgruppe
Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik henvender sig til medarbejdere i Steinerbørnehaver og vuggestuer, som har en almen pædagogisk uddannelse, alternativt en lærer- uddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse på minimum 3 år.

Undervisningsform
Forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion. Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat ca.1 side over et selvvalgt tema fra undervisningen som gives særlig opmærksomhed og afprøves i pædagogisk praksis.
Uddannelsen afsluttes med en projektopgave på 10-12 sider. Den indeholder en børnebetragtning og behandler en konkret pædagogisk problemstilling. Formålet er, at øve praktisk anvendelse af Steinerpædagogiske metoder og det antroposofiske menneskebillede, samt
udvikling af personlige, professionelle kompetencer. Klik her for at se modulplanen 21-22 som et pdf dokument

Undervisere
Rikke Rosengreen, Terje Erlandsen, Göran Krantz, Charlotte Veber Krantz,
Lind Einarsdóttir, Susanne Friis, Helle Heckmann, Grethe Lyngdorf m.fl.

Godkendelse af uddannelsen
For at bestå uddannelsen, må fravær ikke overstige 10%. Refleksionsnotater og projektopgave skal afleveres og godkendes.

Undervisningen finder sted på:
Strandvejen 102, 8000 Aarhus C
Rosenvangs Allé 251 A, 8270 Højbjerg

Forløbet består af 10 moduler, fra februar 2023 til februar 2024:
Torsdag kl. 15:00 -18:00
Fredag kl. 9:00 -16:000
Lørdag kl. 9:00 – 16:00

Pris: 25.000kr. for hele forløbet ekskl. forplejning.
Tilmeldingsfrist: 15.6.2023 Tilmelding til: uddannelse@marjatta.dk

Spørgsmål rettes til Terje Erlandsen på: +45 56517865 eller teer@marjatta.dk

 

 

 

 

 

 

Kontaktformular