Opkvalificering i Steinerpædagogik 2021

Opkvalificeringsforløb i Steinerpædagogik

Opstart: januar 2021

Forløbet giver en grundlæggende indføring i Steinerpædagogik med et særligt fokus på det social- og specialpædagogiske område. Undervisningen er bygget op omkring teori, praktisk og kunstnerisk arbejde. Formålet er, at deltagerne tilegner sig grundlæggende viden og kompetencer til at formidle og praktisere pædagogisk arbejde ud fra Rudolf Steiners impulser.  Uddannelsen er modulopbygget, og løber fra januar til januar hvert år.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til studerende, der har gennemført en pædagoguddannelse eller anden relevant pædagogiskgrunduddannelse på bachelor- eller professionsniveau.

Undervisningen omfatter bl.a. temaerne:

  • Iagttagelse og relation
  • Det antroposofiske menneskebillede
  • Sundhedsfremme, terapiformer, helseplejemidler
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Kunstnerisk-æstetiske metoder i pædagogisk praksis
  • Sanselære og konstitution
  • Identitet og livskvalitet
  • Rytmer og årstidsfester

Nyt forløb starter i januar 2021. For nærmere information kontakt Terje Erlandsen, teer@marjatta.dk

Modul: Dato:
1

Uge 4

25. – 29. januar

2

Uge 10

10. – 12. marts

3

Uge 14

07. – 09. april

4

Uge 21

26. – 28. maj

5

Uge 36

06. – 09.  september

6

Uge 41

11. – 15. oktober

7

Uge 46

15. – 18. november

8

Uge 2, 2022

10. – 13. januar 2022