Opkvalificering i Steinerpædagogik 2021-22 på Marjatta

På efteruddannelsen /opkvalificeringsforløbet gives der en grundlæggende indføring i Steinerpædagogik. Undervisningen er bygget op omkring teori, praktisk og kunstnerisk arbejde. Formålet er, at styrke den Steinerpædagogiske praksis i socialpædagogiske virksomheder samt i dagtilbud.

Indhold
Der et særligt fokus på det social- og specialpædagogiske område. Der arbejdes med
det antroposofiske menneskebillede, indlevelse, rytme, sansepleje, kunstnerisk-æstetiske
metoder, samt pædagogens egen udvikling.

Målgruppe
Opkvalificeringsforløbet i Steinerpædagogik henvender sig til medarbejdere som har en almen pædagogisk uddannelse, alternativt en læreruddannelse eller en sundhedsfaglig uddannelse på minimum 3 år og som er ansat i socialpædagogiske institutioner, Steiner børnehaver eller vuggestuer.

Undervisningsform
Der vil være forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, egen-aktivitet, æstetisk læring og refleksion på pædagog efteruddannelsen. Mellem hvert modul skrives et refleksionsnotat på ca. 1 side over et selvvalgt tema fra undervisningen, som gives særlig opmærksomhed og afprøves i praksis. Uddannelsen afsluttes med en projektopgave på ca. 10-12 sider og fremførelse af et scenekunstnerisk projekt. Formålet er, at øve praktisk anvendelse af Steinerpædagogiske metoder og det antroposofiske menneskebillede, samt udvikling af personlige og professionelle kompetencer.

Praktisk information
Undervisningen finder sted på Strandvejen 11, 4733 Tappernøje, fordelt over 8 moduler.  Hvert modul består af 3 – 5 undervisningsdage. Pris for hele forløbet er kr. 19.800 kr. ekskl. forplejning og logi. Der er mulighed for overnatning i enkelt- og dobbeltværelser efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding og spørgsmål om logi rettes til: vkru@marjatta.dk
Tilmeldingsfrist: 11. januar 2021

Spørgsmål om uddannelsens indhold rettes til: Terje Erlandsen, teer@marjatta.dk

Undervisere
Terje Erlandsen, Göran Krantz, Birte Kjær, Charlotte Veber Krantz, Lind Einarsdóttir,
Susanne Friis, Tomas Johansen, Paul Klarskov, Mette Ryom-Røjbæk m.fl.

Godkendelse af uddannelsen
For at bestå pædagog efteruddannelsen må fraværet ikke overstige 10%. Derudover er der et krav om deltagelse i det kunstneriske projekt. Refleksionsnotater samt projektopgave skal afleveres
og vurderes til godkendelse.

 

*Forbehold for ændringer

Kontaktformular