Modul 1 og Modul 2

På grund af Corona restriktioner er modul 1 udsat til 27. – 29. maj og modul 2 til 19. – 21. august 2021

Har i spørgsmål så er I velkommen til at henvende jer til Lind Einarsdóttir lein@marjatta.dk 

Tilmelding: vkru@marjatta.dk