Kursusprogram 2022-2023

Det nye Kursuskatalog 2022-2023 er på trapperne, vi forventer at det ligger klart i midten af august. Men allerede nu er vores kursestilbud 2022-2023 tilgængeligt her på hjemmesiden. Kursernes overordnede målsætning er at bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis på individ- og organisationsniveau.

Uddannelsescenter Marjatta huser et bredt netværk af fagpersoner, der i mange år har arbejdet, forsket og undervist inden for det Steinerpædagogiske og/eller det social- og specialpædagogiske område. I år har vores kursustilbud, et særligt fokus på perspektivskifte og borgerens stemme og perspektiv.  I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med, at faglige forståelser ændrer sig som følge af samfundsudviklingen. Servicelovens bestemmelser, om alle borgeres ret til medborgerskab sætter fokus på at alle borgere også mennesker med funktionsnedsættelser selv skal definere “det gode liv” ud fra borgerens værdier og livshistorie.  Det betyder at fagpersoner konsekvent må undersøge og inddrage borgerens perspektiv. Dette er en faglighed hvor den pædagogiske medarbejder stiller sig i en undersøgende position og udforsker egen handlemåde i forhold til at støtte borgerens muligheder for at være selvbestemmende i sit eget liv. Dette perspektiv går hånd i hånd med det grundlæggende menneskesyn Steinerpædagogikken bygger på, dvs., at alle mennesker har ressourcer og det er pædagogens opgave at få øje på ressourcerne og mulighederne og støtte og hjælpe borgeren til at udfolde sine ressourcer for at opnå trivsel og livskvalitet.

„Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.“ —  Rudolf Steiner

Du tilmelder dig kurserne ved at udfylde tilmeldingsblanketten under det kursus du vil tilmelde dig. Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursets opstart. Glem ikke at oplyse navn, adresse, arbejdsplads samt evt. ønske om overnatning. Kursusgebyr betales efter modtagelsen af en faktura.

Vi håber, at du kan finde netop det du søger og ser frem til at mødes på Uddannelsescenter Marjatta

 

Kursusprogram fra Uddannelsescenter og Helsecenter Marjatta

 

Introduktionskursus for nye medarbejdere
Dette 3-dages introkursus er skræddersyet for nye medarbejdere på Marjatta. […]
Læs mere
Grundkursus 1
Introduktion til Helsepædagogik og Socialterapi Kurset giver grundlæggende introduktion til […]
Læs mere
Temadag om motivation- vores arbejde er så meget mere end styring.
Psykolog Dorthe Birkmose kommer igen i dette efterår. Denne gang […]
Læs mere
Tværfagligt symposium III
Livskræfter og leveren som organ Det flydende element og klangæter […]
Læs mere
Tænkning, sprog og etik i pædagogisk praksis del II
Fordybelse i hvordan vores daglige handlinger kan blive en ny […]
Læs mere
Temadag om Autisme
Dagen vil omhandle grundlæggende forståelse af Autisme og metoder/tilgange: Diagnostisk […]
Læs mere
Syvårs-perioder
I Rudolf Steiners pædagogik er syvårs-rytmen i livsløbet grundlæggende for […]
Læs mere
Workshop i Rytmisk indsmøring – let terapeutisk berøring
Workshop i Rytmisk indsmøring – let terapeutisk berøring Rytmisk indsmøring […]
Læs mere
Temadag om Perspektivskifte som metode
Perspektivskifte som metode sætter spot på indefra-perspektivet hos dem vi […]
Læs mere
Humlebikursus: Forårs – syng – sammen
Musikalsk Workshop & Forårs-Syng-Sammen Vi mødes på Bredeshave med sang og […]
Læs mere
Musik og Sang – helt fra bunden!
Lær grundelementerne at kende  -Noder, rytmer, toner Kunstarterne har forskellige kvaliteter, […]
Læs mere
Fordybet helsepædagogisk forståelse
– i et antroposofisk medicinsk perspektiv Antroposofisk medicin har helt […]
Læs mere