Kurser i Helsecenter Marjatta

Helsecenter Marjatta samarbejder læger, terapeuter og specialpædagoger i et tværfagligt team. Den medicinske rådgivning og terapeutiske behandling tilrettelægges individuelt med
udgangspunkt i den enkeltes helbredende potentiale og ressourcer.

Der tilbydes en helhedsorienteret rådgivning ud fra Rudolf Steiners medicinske, pædagogiske og terapeutiske impuls. Vores tilbud er åbent for alle og benyttes af private, børnehaver, skoler og institutioner. Helsecenteret er en integreret del af Marjatta.

Helsecenter Marjatta i samarbejde med Uddannelsescenter Marjatta tilbyder en række kurser som tager udgangspunkt i helsepædagogikkens lægelige og terapeutiske vinkel, som præsenteres på de følgende sider. Derudover er vi medarrangører af tværfaglige symposier for læger, terapeuter og pædagoger. I det næste symposium i november 2021 er temaet: “Hjertets mysterium.”

For nærmere information www.helsecentermarjatta.dk

Ingen indlæg