Humlebikurser

Humlebi-kurser

 
Henvender sig til mennesker med nedsat funktionsevne. Det er vort mål, at være med til at danne forudsætninger for et frugtbart socialt samvær. Kurserne skal være et sted, hvor man skaber nye personlige kontakter, opdager slumrende talenter eller udvikler nye sider af sig selv
 
Du kan læse om de aktuelle kurustilbud 2017-20178på vores undersider
 
Kontakt og tilmelding: uddannelse@marjatta.dk eller sekretær Vivi Krüger vkru@marjatta.dk Tlf. 5596 7293 eller 5651 7863