Sundhedsfremmende madkultur i pædagogisk praksis

Mad kan meget mere end at gøre os mætte. Alle dele af mennesket, det fysiske såvel som det sjælelige og åndelige skal have næring for at bringes i sund balance. I dette kursusforløb vil vi udforske måltidets ernæringsmæssige, sociale og pædagogiske muligheder.

Hver kursusdag har et overordnet tema og afsluttes med praktisk madlavning hvor kursusdeltagerne sammen skaber rammerne om en god måltidsoplevelse. Gennem 4 kursuseftermiddage arbejdes der med kostværdier, kvalitetsparametre, sanselighed, æstetik knyttet til måltidets rolle i det pædagogiske arbejde.

Kursets formål er, at sætte fokus på ernæringens betydning i den helsepædagogiske praksis og via måltidet, styrke sundhed og fællesskabsdannelse. Kursusdeltagerne vil gennem dette forløb blive bedre klædt på til at styrke og udvikle en sund måltidskultur i den pædagogiske praksis.

Dato d. 6 september, d. 20. september d. 4. oktober og d. 8. november 2017

Målgruppe Medarbejdere i pædagogiske virksomheder

Sted Marjattas voksencentre, Vidarslund-gartneriet , Sofiegården, SampoVig og Ristolahaven

Tid Kl.15.00-19.00 Pris 1800 kr. for alle 4 kursusdage

Kursusansvarlige Maria Fjordvang og Terje Erlandsen

Undervisere Maria Fjordvang, Terje Erlandsen, Birte Kjær, Sjak Boot o.a fra Marjatta fællesskabets voksencentre