Problemskabende adfærd - hvordan forstår vi og håndterer udadreagerende adfærd?

Formål med kurset er, at give deltagerne redskaber der kan hjælpe til at forstå, forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med psykisk udviklingshæmning.

I løbet af de 2 kursusdage sættes der fokus på de teknikker, som fagpersoner kan benytte for at blive bedre til at nedtrappe en konfliktsituation for i sidste ende at kunne forbygge at konflikter eskalerer og for at undgå magtanvendelser. Du vil bl.a. blive introduceret til

• Relationens betydning

• Konfliktoptrapning og konfliktnedtrapning

• Kravtilpasning

• Egen rolle i konflikter

• Stressprofiler

• Low Arousel

• Bekendtgørelsen for magtanvendelse

Dette kursus kan også udbydes som et skræddersyet kursus, f.eks. for en medarbejdergruppe omkring en bestemt problematik, for nærmere info herom kontakt: Lind Einarsdóttir lein@marjatta.dk

 

Dato d. 20.-21. februar 2018

Målgruppe Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted Marjatta Bredeshave

Tid kl. 9.00-16.00

Pris 2.400 kr. inkl. forplejning

Kursusledere Lind Einarsdóttir og Susanne Rabjerg