Miljøterapi med børn, unge og voksne

Miljøterapi sigter på at forstå og se mening i barnets eller den unges adfærd og på at støtte barnet med henblik på, at dets hverdag lykkes bedre. Formiddagen indledes med et oplæg om omsorg og omsorgssvigt, og om miljøterapeutiske tankegange og metoder med hovedvægt på spejling og jeg-støtte.

Oplægget vil dreje sig om klassisk omsorgssvigtede børn og unge. Metoderne kan desuden være hjælpsomme for børn og unge og voksne der har oplevet andre former for svigt, eller som er beskrevet ved diagnoser som f.eks. autisme og ADHD, men som ved nærmere kendskab til deres historie viser sig desuden at have manglet omsorg. Kursusdeltagerne opfordres til at medbringe eksempler fra hverdagen, så de kan indgå som relevant og praksisnært materiale.

Om foredragsholderen Lars Rasborg er børnehavepædagog, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi, praktiserende psykolog siden 1993. Har gennem mange år holdt foredrag og lavet træningskurser i miljøterapi for pædagoger, lærere, psykologer og andre faggrupper, og superviseret miljø- terapi. Arbejder desuden med rådgivning af sunde og adopterede børns forældre, psykoterapi og supervision.

Dato d. 27. september 2017

Målgruppe Helsepædagoger, pædagoger og andre interesserede med pædagogisk erfaring

Sted Marjatta Bredeshave

Tid kl. 9.00-16.00

Pris 900 kr. inkl. forplejning

Kursusledere Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen

Ekstern foredragsholder Lars Rasborg