Kurser i Pædagogik

Videreuddannelser og kurser i pædagogik i studieåret 2022-2023

Det nye Kursuskatalog 2022-2023 er på trapperne, vi forventer at det ligger klart i midten af august. Men allerede nu er vores kursustilbud 2022-2023 tilgængeligt her på hjemmesiden. Kursernes overordnede målsætning er at bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis på individ- og organisationsniveau.

Uddannelsescenter Marjatta huser et bredt netværk af fagpersoner der i mange år har arbejdet, forsket og undervist inden for det Steinerpædagogiske og/eller det social- og specialpædagogiske område. I år har vores kursustilbud, et særligt fokus på perspektivskifte og borgerens stemme og perspektiv.  I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med, at faglige forståelser ændrer sig som følge af samfundsudviklingen. Servicelovens bestemmelser, om alle borgeres ret til medborgerskab sætter fokus på at alle borgere også mennesker med funktionsnedsættelser selv skal definere “det gode liv” ud fra hans/hendes værdier og livshistorie.  Det betyder at fagpersoner konsekvent må undersøge og inddrage borgerens perspektiv. Dette er en faglighed hvor den pædagogiske medarbejder stiller sig i en undersøgende position og udforsker egen handlemåde i forhold til at støtte borgerens muligheder for at være selvbestemmende i sit eget liv. Dette perspektiv går hånd i hånd med det grundlæggende menneskesyn Steinerpædagogikken bygger på, dvs. at alle mennesker har ressourcer og det er pædagogens opgave at få øje på ressourcerne og mulighederne og støtte og hjælpe borgeren til at udfolde sine ressourcer for at opnå trivsel og livsglæde.

„Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.“ —  Rudolf Steiner

 

Du tilmelder dig kurserne ved at udfylde tilmeldingsblanketten under det kursus du vil tilmelde dig. Tilmeldingsfrist er 14 dage før kursets opstart. Glem ikke at oplyse navn, adresse, arbejdsplads samt evt. ønske om overnatning. Kursusgebyr betales efter modtagelsen af en faktura.

Vi håber, at du kan finde netop det du søger og ser frem til at mødes på Uddannelsescenter Marjatta

Kataloget udkommer i fysisk udgave i midten af august 2022. Kontakt Lind Einarsdóttir lein@marjatta.dk, hvis du ønsker en fysisk udgave af kataloget.