Kurser 2024-2025 for Uddannelsescenter og Helsecenter Marjatta

Kursernes overordnede målsætning er at bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis på individ- og organisationsniveau.

Uddannelsescenter Marjatta huser et bredt netværk af fagpersoner der i mange år har arbejdet, forsket og undervist inden for det Steinerpædagogiske og/eller det social- og specialpædagogiske område. I år har vores kursustilbud, et særligt fokus på perspektivskifte og borgerens stemme og perspektiv.  I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med, at faglige forståelser ændrer sig som følge af samfundsudviklingen. Servicelovens bestemmelser, om alle borgeres ret til medborgerskab sætter fokus på at alle borgere også mennesker med funktionsnedsættelser selv skal definere “det gode liv” ud fra hans/hendes værdier og livshistorie.  Det betyder at fagpersoner konsekvent må undersøge og inddrage borgerens perspektiv. Dette er en faglighed hvor den pædagogiske medarbejder stiller sig i en undersøgende position og udforsker egen handlemåde i forhold til at støtte borgerens muligheder for at være selvbestemmende i sit eget liv. Dette perspektiv går hånd i hånd med det grundlæggende menneskesyn Steinerpædagogikken bygger på, dvs. at alle mennesker har ressourcer og det er pædagogens opgave at få øje på ressourcerne og mulighederne og støtte og hjælpe borgeren til at udfolde sine ressourcer for at opnå trivsel og livsglæde.

„Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.“ —  Rudolf Steiner

LEDERNES DAG
DATO: Onsdag 26. September 2024
Læs mere
LA2 Lærings- og tryghedsplaner (2025)
Vi fortsætter også med tryghedsplanskurser, som noget nyt afholdes kurserne […]
Læs mere
MAGTANVENDELSESLOVEN (2024)
Dato: Flere datoer
Læs mere
MAGTANVENDELSESLOVEN (2024)
Dato: Flere datoer
Læs mere
LA2 TRIVSELSPLANER (2025)
Vi fortsætter med trivselskurser hver halve år, men som noget […]
Læs mere
LA2 TRIVSELSPLANER (2024)
Vi fortsætter med trivselskurser hver halve år, men som noget […]
Læs mere
Robbin Hayman
MODULER i september, oktober & november 2024
Læs mere
MAGTANVENDELSESLOVEN (2025)
Dato: Flere datoer
Læs mere
LA2 Lærings- og tryghedsplaner (2024)
Vi fortsætter også med tryghedsplanskurser, som noget nyt afholdes kurserne […]
Læs mere
Robbin Hayman
MODULER i oktober-november- januar-marts & april 2024
Læs mere
Workshop med Jette Rymer
DATO: 23. april 2025 - Tid: 11.00 -15.00
Læs mere