Helsecenter

Helsecenter Marjatta – rådgivning og behandling

HelsecenterMarjatta  tilbyder en helhedsorienteret vurdering af børn og unge med særlige behov, udviklings-
forstyrrelser, særlig sensitivitet, mistrivsel eller lignende.  
Vi tilbyder endvidere almindelige konsultationer med en antroposofisk orienteret læge og behandling ved antroposofiske terapeuter. Derefter foreslår vi tiltag som kan støtte og hjælpe barnet til en positiv udvikling – og kan herunder tilbyde special pædagogisk rådgivning, specifikke behandlingstiltag og supervision.

For børn med særlige behov kan vi være rådgivere på ”sidelinjen” gennem barnets opvækst, skolegang osv. Det grundlæggende kendskab til barnet og familien vi tidligere har fået, kan så blive til gavn også ved senere kriser og udfordringer i opvæksten. Helsecenteret har tilknyttet to læger, Lisbet Kolmos og Tomas Johansen, derudover samarbejder Helsecenteret med en række selvstændige specialister indenfor terapi, samtale og supervision, psykologi og psykiatri m.m.

Helsecenteret tilbyder et antistressforløb, der begynder i november 2017. 

Klik her for at læse om hele forløbet: Stresskursus