Helsecenter

Tilbyder helhedsorienteret behandling og rådgivning ud fra Rudolf Steiners menneskesyn, medicinske, pædagogiske og terapeutiske impuls. Helsecenter Marjatta består af læger, terapeuter og specialpædagoger, der samarbejder i et tværfagligt team. Den medicinske og terapeutiske behandling tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes helbredende potentiale og ressourcer.

Vi laver helhedsvurdering af børn, unge og voksne, med særligt behov for støtte, udviklingsforstyrrelser, samt ved særlig sensitivitet, mistrivsel, angstproblemer, stress, ADHD, m.m. Vi tilbyder lægelig diagnostik, specialpædagogisk rådgivning, specifikke behandlingstiltag og supervision til lærere, pædagoger og forældre.

Vores tilbud er åbent for alle, og benyttes af, både private, børnehaver, skoler og institutioner. Besøg Helsecenterets hjemmeside.