Grundkursus II

Helsepædagogik & Socialterapi i praksis

Dette kursus er en fortsættelse af grundkursus I. Der er fokus på pædagogisk praksis, og på hvordan du i pædagogisk arbejde kan støtte med aktiviteter, rammer og en indre holdning der er tilpasset den enkeltes behov.

Modul 1: Konstitutionsbilleder & Sjælekvaliteter
Modul 2: Sundhedsfremme, Livskvalitet & Identitet
Modul 3: Helseplejemidler, bevægelse & kost i pædagogisk arbejde

Kurset er opbygget som 3 moduler á 2 dage. Der er teoretiske oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om eftermiddagen vil der være forskellige former for kreative fag.

De 6 kursusdage afsluttes med en mindre opgave, som fremlægges for de andre deltagere.

Dato

Modul 1: 7. – 8. december 2020

Modul 2: 11. – 12. januar 2021

Modul 3: 22. – 23. februar 2021

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale i helsepædagogiske og socialterapeutiske virksomheder, som har afsluttet grundkursus I.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
5.700 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek og Terje Erlandsen

Tilmelding