Grundkursus II

Helsepædagogik & Socialterapi i praksis

Dette kursus er en fortsættelse af grundkursus I. De 6 kursusdage har fokus på pædagogisk praksis, og på hvordan du kan støtte det enkelte barn, den unge eller voksne med aktiviteter, rammer og en indre holdning der er tilpasset den enkeltes behov.

Modul 1: Konstitutionsbilleder & Sjælekvaliteter
Modul 3: Sundhedsfremme; Livskvalitet & Identitet
Modul 2: Helseplejemidler, bevægelse & kost i pædagogisk arbejde.

Kursusdagene er opbygget med teoretiske oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om eftermiddagen vil der være forskellige former for bevægelsesmæssige og kreative fag.
De 6 kursusdage afsluttes med en mindre opgave, som fremlægges for de andre deltagere.

Dato
2.-3. december 2019
6.-7. januar og 17.-18. februar 2020

Målgruppe
Pædagogisk omsorgspersonale i helsepædagogiske og socialterapeutiske virksomheder, som har afsluttet grundkursus I.

Sted
Marjatta Bredeshave

Tid
kl. 9.00-16.00

Pris
5.700 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek og Terje Erlandsen

Tilmelding