Grundkursus 2

Helsepædagogik & Socialterapi i praksis

Dette kursus er fortsættelse af grundkursus 1. Der er fokus på pædagogisk praksis, og på, hvordan du i pædagogisk arbejde kan støtte med aktviteter, rammer og indre holdning der er tilpasset individuelle behov. Kurset er bygget op omkring 3 moduler, hvert af 2 dages varighed. Der er teoretiske oplæg, egen fordybelse, samtaler til temaet og øvelser. Om eftermiddagen vil der være forskellige former for kreative fag. Hver kursusdag starte kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

De 6 kursusdage afsluttes med en mindre opgave, som fremlægges for de andre deltagere.

Målgruppe: Pædagogisk omsorgspersonale uden pædagogisk grunduddannelse.

Sted: Marjatta Bredeshave

Pris: 5.700 kr. inklusiv forplejning.

Datoer:

17. og 18. januar, modul 1: Konstitutionsbilleder & Sjælekvalitete

21. og 22. februar, modul 2: Sundhedsfremme, Livskvalitet & Identitet

21. og 22. marts, Modul 3: Helseplejemidler, bevægelse & kost i pædagogisk arbejde

Kursusansvarlige
Birte Kjær, Mette Ryom-Røjbek og Terje Erlandsen

Tilmelding