Kommunikation med Tegn Til Tale (TTT).

Grundkursus i Kommunikation med Tegn Til Tale (TTT).

I arbejdet med børn og voksne, der ikke har et brugbart talesprog eller begrænset talesprog, viser det sig, at det kan give gode resultater at ledsage sin tale med tegn. I mange tilfælde giver det ikke kun det resultat at tegnene bliver et kommunikationsredskab, men også at talesproget fremmes.

TTT er som al kommunikation, en del af ”totalkommunikation”, der er udtryk for alle de muligheder vi har for at modtage og afgive informationer. De vigtigste elementer er mimik, kropsbevægelser, TTT, øjenkontakt, mundaflæsning og tale.

Mange voksne beboere har måske tidligere lært TTT og erfaring viser at det sagtens kan “vækkes til live igen” hvis det er gået i glemmebogen.
Kurset omfatter teori omkring kommunikation og om metoden TTT. Kurset er praktisk og fordrer at man er aktivt deltagende. Det er en fordel for videre implemitering at der er minimum to deltagere fra hver gruppe / arbejdsted.

Dato:
d. 19.-20. september samt 10. oktober 2018

Målgruppe:
Kurset retter sig mod medarbejdere inden for den social- og specialpædagogiske praksis.

Sted:
Marjatta Bredeshave

Tid:
kl. 9.00-15.30

Pris:
2400 kr. inkl. forplejning

Kursusansvarlig:
Lind Einarsdóttir

Underviser:
Henrik Mors

Tilmelding