Diplomuddannelse i ledelse

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon

Uddannelsescenter Marjatta har taget initativ til en ny diplomuddannelse i ledelse. Du vil her opleve en uddannelse, hvor holdundervisning, fordybelse, træning og øvelser bliver sat sammen med et særligt blik for, at du kommer på en rejse, der beriger dig intellektuelt, fagligt og personligt og udfordrer dig ved både at inddrage naturen og fordybelsesprocesser som en del af læringen. Diplomuddannelsen i ledelse består af 9 moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsen er attraktiv for dig, som både vil lære at se på din ledelse med mange forskellige teoretiske perspektiver, samt forstå hvilke muligheder hvert perspektiv tilbyder. Samtidigt vil der være særlig fordybelse i eksistentiel filosofi og psykologi samt i systemisk ledelsesteori og praksis. Vi vil desuden lade os inspirere af Otto Scharmers U-Teori, som bygger på Rudolf Steiners filosofi. U-teorien er den teoretiske ledetråd gennem alle modulerne.

Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen er et 2-3 årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point).

Marjatta og Professionshøjskolen Absalon udbyder nu sammen de første seks grundmoduler og følgende valgmoduler i lederuddannelsen:

  • Det personlige lederskab 1 og 2.
  • Ledelse og medarbejdere 1 og 2.
  • Ledelse og organisation 1 og 2.

Valgmoduler: 

  • Ledelse og coaching - starter den 24.01.2018 Læs mere her.
  • Pædagogisk ledelse i Steiner institution. starter den 10.04.2018
  • Ledelse og filosofi. (udbydes efteråret 2018).

Et bestået modul på diplomniveau er kompetencegivende, også ved andre professionshøjskoler end Absalon og ved og erhvervsakademier. Vi anbefaler dig dog, så vidt muligt at gennemføre den samlede uddannelse indenfor samarbejdet mellem Uddannelsescenter Marjatta og Professionshøjskolen Absalon for at understøtte kontinuitet og progression i dit læringsforløb.

For information om diplomuddannelsen , kontakt Terje Erlandsen teer@marjatta.dk

Læs om uddannelsen på Absalons hjemmeside her.