Kursus

Børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed (autisme, ADHD, OCD, Tourettes o. lign.).

Dato: d. 31. januar 2018 

Formiddagen indledes med et foredrag ved Hanne Veje, om diagnoser og symptomer samt specialpædagogiske tilgange - inspriret primært af strukturpædagogik og low arousel metoder. Hanne Veje er forfatter og fordragsholder. Hun har mange års praksiserfaring fra arbejdet med vejledning af forældre og supervision af fagpersoner. Efter frokost arbejder vi ud fra formiddagens oplæg i mindre grupper.

Målgruppe: Helsepædagoger, pædagoger, og andre interesserede med pædagogisk erfaring.

Sted: Marjatta Bredeshave

Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 900 kr. inkl. forplejning

Foredragsholder: Hanne Veje

Kursusledere: Lind Einarsdóttir & Terje Erlandsen

Læs mere her: http://uddannelsemarjatta.dk/kurser/almene-kurser/boern-unge-og-voksne-med-udviklingsforstyrrelser-og-psykisk-saarbarhed