Kursus

Problemskabende adfærd

Hvordan forstår vi og håndterer udadreagerende adfærd?


Den22. og 23. november  2017

Læs mere om kurset her